Schema
Signatur: Tentamen,
Datum: 2023-03-22 - 2023-09-21
 
Utskrivet: 2023-03-22 23:38:40
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Grupp Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 12, 2023
 Ons22 Mar08:30-12:30 Kursen avvecklasElmaskinerAndra tillfället  Examinationsform: Salstentamen
22/3 2023 kl. 08.30-12.30.
Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 22/2-14/3
2022-05-19
   08:30-12:30 Elektroingenjör, Elektriska fordon, 180,00hp, Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hp, Industriell ekonomi, 180,00hp, Maskiningenjör, 180,00hp, Integraler och differentialekvationerELEKTROINGENJÖR, ELEKTROINGENJÖR, INDUSTRIELL EKONOMI, MASKININGENJÖR  Tentamen2022-12-16
   08:30-12:30 Industriell ekonomi – Verksamhetsutveckling, 180,00hpOptimeringslära   Tentamen2022-12-16
   08:30-12:30 Elektroingenjör, Elektriska fordon, 180,00hp, Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hpReglerteknik, fördjupning   Tentamen
2022-12-16
   14:00-19:00 Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpVerksamhets- och ekonomistyrning   Tentamen - Färdighet och förmåga2023-01-27
   14:00-19:00 FRISTÅENDE KURSER V23, Ekonomprogrammet, 180,00hpMikroekonomi   Omtentamen2022-12-15
   14:00-19:00 FRISTÅENDE KURSER V23, Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE, 180,00hpMikroekonomi   Omtentamen2022-12-15
   14:00-19:00 Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpFastighetsfinansiering   Omtentamen2022-12-15
   14:00-19:00 FRISTÅENDE KURSER V23, Magister i finans, 60,00hpInternationell finans   Omtentamen2022-12-15
   14:00-19:00 FRISTÅENDE KURSER V23, Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpKvantitativa metoder   Omtentamen2023-01-09
 Tor23 Mar08:30-12:30 Kursen avvecklasNätverksteknisk felsökningTredje tillfället (sista)  Examinationsform: Individuell skriftlig tentamen.
23/3 2023 kl. 08:30-12:30. Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 21/2 2023 - 15/3 2023.
2022-10-12
   08:30-12:30 Industriell ekonomi, 180,00hp, Maskiningenjör, 180,00hpProduktionsutveckling med inriktning mot Lean Production   Ometentamen, Seminarie 1,2,3 och 42022-11-03
   08:30-12:30 Kursen avvecklasDrift och underhåll av elanläggningarFörsta tillfället  Examinationsform: Salstentamen. Skriftlig tentamen UH-delen samt Drift-delen.
23/3 2023 kl. 08:30-12:30. Anmälan görs via Ladok. Anmälningsperiod: 23/2 2023 - 15/3 2023.

För att bli helt godkänd fordras att muntlig redovisning provmoment 3012 och inlämningsuppgift provmoment 3013 är godkända. Saknar ni dessa kontakta torbjorn.hernvall@hv.se
2022-08-19
   08:30-12:30 Kursen avvecklasElförfattning och elinstallationFörsta tillfället  Examinationsform: Salstentamen. Individuell skriftlig tentamen.
23/3 2023 kl. 08:30-12:30. Anmälan görs via Ladok. Anmälningsperiod: 23/2 2023 - 15/3 2023.

OBS! För att få ut helt godkänd kurs måste Lab kurskod 1011 vara genomförd. Vid frågor kontakta programansvarig Torbjörn Hernvall. (torbjorn.hernvall@hv.se )
2022-08-19
   08:30-12:30 Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hpElförfattning och elinstallation   Tentamen2022-12-16
   08:30-12:30 Lantmäteriingenjör, 180,00hpFastighetsbildningsteknik I   Tentamen2023-03-15
   08:30-12:30 Tekniskt basår, 60,00hpFysik 3 tekniskt basår   Tentamen2022-12-16
   08:30-12:30 Tekniskt basår, 60,00hpFysik 3 tekniskt basårDistans  Tentamen2022-12-16
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER V23, Internationell maskiningenjör, 180,00hpRitteknik och CAD   Tentamen2023-01-13
   08:30-12:30 Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180,00hpGrundläggande nätverks- och internetteknik för dataingenjörer   Tentamen2023-02-17
   08:30-12:30 Magister i Elfordonsteknik, 60,00hpLagringssystem i elfordon   Tentamen2022-12-19
   14:00-16:00 FRISTÅENDE KURSER V23, Internationell maskiningenjör, 180,00hpRitteknik och CAD   Tentamen2023-01-13
   14:00-17:00 Magister i cybersäkerhet, 60,00hpAI-baserad riskbedömning och hantering   Tentamen2023-03-06
   14:00-18:00 Elektroingenjör, Elektriska fordon, 180,00hpDatasäkerhet för fordon   Tentamen2023-01-30
   14:00-18:00 Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE, 180,00hpGrundläggande statsvetenskaplig metod med vetenskaplig uppsats   Omtentamen2022-12-15
   14:00-19:00 Kursen avvecklasMikroekonomiTredje tillfället (sista)  Examinationsform: Salstentamen. Individuell skriftlig salstentamen.
23/3 2023 kl. 14:00-19:00. Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 26/2 2023 - 15/3 2023.

Examinationform: Written on-campus exam. Individual written exam.
23/3 2023 kl. 14:00-19:00. Sign-up in Ladok. Sign-up period: 26/2 2023 - 15/3 2023.
2023-01-19
   14:00-19:00 FRISTÅENDE KURSER V23, Ekonomprogrammet, 180,00hpJuridisk översiktskurs   Tentamen2023-01-02
 Fre24 Mar08:30-12:30 Elektroingenjör, Elektriska fordon, 180,00hpBatterisystem för framdrivning av elfordon   Tentamen2022-12-16
   08:30-12:30 Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hpIndustriella elanläggningar   Tentamen2022-12-16
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER V23Kommunikation och ledarskap   Tentamen
2022-12-16
   08:30-12:30 Industriell ekonomi – Verksamhetsutveckling, 180,00hpMiljöteknik och miljöledning   Tentamen2022-12-16
   08:30-12:30 Magister i finans, 60,00hpRäntebärande instrument och derivat   Tentamen2023-01-09
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER V23, Nätverkstekniskt påbyggnadsår 60 hpFörberedande diskret matematik   Omtentamen2023-01-03
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER V23, Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hpMedicinsk vetenskap, Akutsjukvård   Omtentamen2023-01-18
   08:30-12:30 Kursen avvecklasGrundläggande elkraftteknik IAndra tillfället  Examinationsform: Salstentamen
24/3 2022 kl. 08.30-12.30.
Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 24/2-16/3 2023
2022-05-12
   08:30-12:30 Nätverksteknik med IT-säkerhet, 120,00hpInternettjänster   Tentamen2023-02-03
   14:00-16:00 Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa, 180,00hp, Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi, 180,00hpKvantitativ metod   Tentamen2023-02-15
   14:00-17:00 Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hpOmvårdnad vid somatisk ohälsa   Tentamen2022-12-16
   14:00-18:00 Elektroingenjör, Elektriska fordon, 180,00hp, Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hpElkraftsteknik   Omtentamen2022-12-15
   14:00-19:00 Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpVerksamhets- och ekonomistyrning   Tentamen - Kunskap och förståelse2023-01-27
   14:00-19:00 FRISTÅENDE KURSER V23, Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE, 180,00hpMakroekonomi   Tentamen2023-01-09
   14:00-19:00 FRISTÅENDE KURSER V23, Ekonomprogrammet, 180,00hpMakroekonomi   Tentamen2022-12-16
   14:00-19:00 Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpMikroteori   Tentamen2023-01-09
 
Vecka 13, 2023
 Mån27 Mar08:30-10:00 Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hpMikrobiologi, immunologi och vårdhygien   Omtentamen: Provmoment 2010 Vårdhygien och infektioner i olika organsystem, sepsis och barninfektioner2022-11-07
 Fre31 Mar08:30-10:30 Nätverksteknik med IT-säkerhet, 120,00hpCybersäkerhet   Cisco Final Exam (NIT)2023-03-21
   08:30-12:30 Programmet för Socialpsykiatrisk vård, 180,00hpJuridik inom det socialpsykiatriska fältetTrollhättan, Västervik  Tentamen2023-03-06
   08:30-12:30 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240,00hpLärarens specialpedagogiska uppdrag   Omtentamen2022-12-15
   08:30-12:30 Lantmätarprogrammet - Samhällsbyggnad och samhällsplanering, 180,00hpFastighetsekonomisk grundkurs   Tentamen2023-01-04
   08:30-12:30 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240,00hpSvenska för grundlärare F-3: Läs- och skrivinlärning I   Omtentamen2022-12-16
 
Vecka 14, 2023
 Tis4 Apr14:00-16:00 Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180,00hpCybersäkerhet   Cisco Final Exam (DTA)2023-03-21
 
Vecka 15, 2023
 Tis11 Apr10:00-23:59 Kursen avvecklasIntroduktion till samhällsvetenskapliga studierAndra tillfället  Examinationsform: Hemtentamen/Take-Home Exam
The exam is available from 11/4 2023 kl.10:00 in Canvas and should be submitted 19/4 kl.23:59 in Canvas. Sign up for the exam via Ladok. Sign-up period: 17/3 2023-3/4 2023.
2022-12-23
 Ons12 Apr08:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hpUtöva, leda och utveckla professionell omvårdnad   Tentamen NKSE
2023-01-02
   08:30-11:30 Förskollärarprogrammet, 210,00hpBarns tidiga matematiklärande   Omtentamen - salstentamen.2023-01-03
   08:30-13:30 Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi, 180,00hp, Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetslivspedagogik och organisatorisk hälsa, 180,00hpPersonalekonomisk kalkylering   Tentamen
2023-03-07
 Fre14 Apr08:30-10:00 Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hpMänniskans anatomi och fysiologi   Tentamen - Skriftlig individuell tentamen 12023-03-07
 
Vecka 16, 2023
 Mån17 Apr08:30-10:00 Förskollärarprogrammet, 210,00hpNaturvetenskap och teknik i förskola och förskoleklass   Tentamen2023-02-27
 Ons19 Apr08:30-12:30 Elektroingenjör, Elektriska fordon, 180,00hpElektromagnetisk kompabilitet   Omtentamen2023-03-17
 Fre21 Apr08:30-10:30 Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hpFarmakologi och Läkemedelshantering   Tentamen
Individuell skriftlig examination i farmakologi
2023-03-08
   08:30-12:30 Nätverksteknik med IT-säkerhet, 120,00hpAvancerad infrastruktur och tjänster - CCNP 3   Omtentamen2023-01-11
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER V23, Magister i tillverkningsteknik, 60,00hp, Master i tillverkningsteknik, 120,00hpSvetsprocesser   Omtentamen2022-12-16
   08:30-12:30 Kursen avvecklasDrift och underhåll av elanläggningarAndra tillfället  Examinationsform: Salstentamen. Skriftlig tentamen UH-delen samt Drift-delen. 21/4 2023 kl. 08:30-12:30. Anmälan görs via Ladok. Anmälningsperiod: 21/3 2023 - 13/4 2023.

För att bli helt godkänd fordras att muntlig redovisning provmoment 3012 och inlämningsuppgift provmoment 3013 är godkända. Saknar ni dessa kontakta torbjorn.hernvall@hv.se
2022-08-19
   14:00-19:00 Kursen avvecklasBeskattningsrätt för mäklareTredje tillfället (sista)  Examinationsform: Salstentamen
21/4 2023 kl. 14.00-19.00.
Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 21/3-13/4 -2023
2022-08-19
   14:00-19:00 Kursen avvecklasLedarskap i socialt och socialpedagogiskt arbeteTrollhättanAndra tillfället, VästervikAndra tillfället  Examinationsform: Salstentamen
21/4 2023 kl. 14:00-19:00. Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 27/3 2023 - 13/4 2023.
2022-11-16
 Lör22 Apr08:30-12:30 Kursen avvecklasElförfattning och elinstallationAndra tillfället  Examinationsform: Salstentamen. Individuell skriftlig tentamen.
22/3 2023 kl. 08:30-12:30. Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 22/2 2023 - 14/3 2023.

OBS! För att få ut helt godkänd kurs måste Lab kurskod 1011 vara genomförd. Vid frågor kontakta programansvarig Torbjörn Hernvall. (torbjorn.hernvall@hv.se )
2022-08-19
   09:15-12:45 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Ingångsämne samhällskunskap, 240,00hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Samhällskunskap, 300,00hpSamhällskunskap för ämneslärare: Ekonomi   Omtentamen2022-12-16
   09:15-13:15 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska som andraspråk och engelska, 240,00hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska, svenska som andraspråk och engelska, 270,00hpEngelska för ämneslärare: Språkkunskap och språkförmåga   Omtentamen2022-12-15
   09:15-13:15 Kursen avvecklasGrundläggande elkraftteknik ITredje tillfället (sista)  Examinationsform: Salstentamen
22/4 2022 kl. 08.30-12.30.
Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 22/3-14/4 2023
2022-05-12
   09:15-13:15 Kursen avvecklasInternetteknik för globala nätTredje tillfället (sista)  Examinationsform: Skriftlig individuell salstentamen.
22/4 2023 kl. 09:15-13:15. Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 23/3 2023 - 14/4 2023.
2022-10-12
   09:15-13:15 Kursen avvecklasElmaskinerTredje tillfället (sista)  Examinationsform: Salstentamen
22/4 2023 kl. 09:15-13:15.
Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 22/3-14/4
2022-05-19
   09:15-13:15 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska och samhällskunskap, 270,00hpSvenska för ämneslärare: Språkets bruk och struktur I   Omtentamen2023-01-19
   09:15-13:15 Socialpedagogiska programmet, 180,00hpKvantitativ metodTrollhättan, Västervik  Omtentamen2022-12-19
   09:15-13:15 Systemutveckling - IT och samhälle, 180,00hpSystemutveckling för mobila applikationerTrollhättan, Västervik  Omtentamen2022-12-15
   09:15-13:15 Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hpElkraftssystem   Omtentamen2022-12-16
   09:15-13:15 Lantmätarprogrammet - Samhällsbyggnad och samhällsplanering, 180,00hpFastighetsbildningsteknik   Omtentamen2022-12-16
   09:15-13:15 Tekniskt basår, 60,00hpKemi tekniskt basår F206 Omtentamen2023-02-01
   09:15-13:15 Tekniskt basår, 60,00hpKemi tekniskt basårDistans  Omtentamen2022-12-16
   09:15-13:15 Magister i Elfordonsteknik, 60,00hpKraftelektronik   Omtentamen2022-12-16
   09:15-13:15 Internationell maskiningenjör, 180,00hpMatematik A   Omtentamen
2022-12-16
   09:15-13:15 Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6: Arbetsintegrerad lärarutbildning, 240,00hpSvenska och matematik för grundlärare 4-6   Omtentamen2022-12-15
   09:15-13:15 Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180,00hp, Elektroingenjör, Elektriska fordon, 180,00hp, Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hp, Industriell ekonomi, 180,00hp, Maskiningenjör, 180,00hpMatematik: derivator   Omtentamen2022-12-19
   09:15-13:15 Elektroingenjör, Elektriska fordon, 180,00hpDatasäkerhet för fordon   Omtentamen2022-12-16
   09:15-13:15 Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hpElkvalitet   Omtentamen2022-12-16
   09:15-13:15 Elektroingenjör, Elektriska fordon, 180,00hp, Maskiningenjör, 180,00hpFlerdimensionell analys   Omtentamen2022-12-16
   09:15-14:15 Magister i cybersäkerhet, 60,00hpEtisk hackning, penetrationstestning och IT-forensik   Omtentamen2022-12-16
 
Vecka 17, 2023
 Fre28 Apr08:30-10:45 Elektroingenjör, Elektriska fordon, 180,00hp, Industriell ekonomi, 180,00hpCAD och maskinelement   Omtentamen2022-12-16
   08:30-11:30 Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hpFarmakologi och Läkemedelshantering   Tentamen Läkemedelsberäkning2023-03-07
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER V23, Internationell maskiningenjör, 180,00hpRitteknik och CAD   Omtentamen2023-01-13
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER V23, Ekonomprogrammet, 180,00hpExternredovisning II   Omtentamen2022-12-15
   08:30-12:30 Socionomprogrammet med socialpedagogisk profil, 210,00hpOrganisering av socialt arbeteTrollhättan, Västervik  Tentamen2023-02-27
   08:30-12:30 Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hpElkraftteknisk mätteknik   Tentamen2023-01-31
   08:30-13:30 Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hpKlinisk medicin vid somatisk ohälsa   Tentamen2022-12-16
   14:00-16:00 FRISTÅENDE KURSER V23, Internationell maskiningenjör, 180,00hpRitteknik och CAD   Omtentamen2023-01-13
   14:00-18:00 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Ingångsämne samhällskunskap, 240,00hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Samhällskunskap, 300,00hpSamhällskunskap för ämneslärare: Media och Samhällsundervisning   Tentamen2023-02-27
   14:00-18:00 Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180,00hp, Nätverksteknik med IT-säkerhet, 120,00hpCybersäkerhet   Omtentamen2023-02-13
   14:00-19:00 Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpInternationell ekonomi   Tentamen2023-02-27
   14:00-19:00 Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpMakroteori   Tentamen2023-02-27
 Lör29 Apr09:15-12:15 Magister i cybersäkerhet, 60,00hpAI-baserad riskbedömning och hantering   Omtentamen2023-03-06
   09:15-13:15 Tekniskt basår, 60,00hpFysik 3 tekniskt basårDistans  Omtentamen2022-12-16
   09:15-13:15 Magister i Elfordonsteknik, 60,00hpLagringssystem i elfordon   Omtentamen2022-12-16
   09:15-13:15 Tekniskt basår, 60,00hpFysik 3 tekniskt basår F206 Omtentamen2023-02-01
   09:15-13:15 Maskiningenjör, 180,00hpElektronik, grundläggande   Omtentamen2023-02-15
   09:15-13:15 FRISTÅENDE KURSER V23, Internationell maskiningenjör, 180,00hpReglerteknik   Omtentamen2022-12-21
   09:15-13:15 Systemutveckling - IT och samhälle, 180,00hpSystemarkitektur och systemintegration   Omtentamen2022-12-16
   09:15-13:15 Maskiningenjör, 180,00hpElektronik, grundläggandeDistans  Omtentamen2023-02-15
   09:15-13:15 Elektroingenjör, Elektriska fordon, 180,00hp, Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hpElkretsanalys III, trefas   Omtentamen2022-12-19
   09:15-13:15 Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180,00hpGrundläggande nätverks- och internetteknik för dataingenjörer   Omtentamen2023-01-10
   09:15-13:15 Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hpElförfattning och elinstallation   Omtentamen2022-12-16
   09:15-13:15 Elektroingenjör, Elektriska fordon, 180,00hp, Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hpReglerteknik, fördjupning   Omtentamen
2022-12-16
   09:15-13:15 Industriell ekonomi – Verksamhetsutveckling, 180,00hpOptimeringslära   Omtentamen2022-12-16
   09:15-14:15 Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpExternredovisning   Omtentamen - Färdighet och förmåga2022-12-16
   09:15-14:15 FRISTÅENDE KURSER V23, Ekonomprogrammet, 180,00hpJuridisk översiktskurs   Omtentamen2023-01-02
 
Vecka 18, 2023
 Tis2 Maj08:30-09:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hpMänniskans anatomi och fysiologi   Tentamen - Skriftlig individuell tentamen 2 Del A: Cirkulation, blod och sårläkning2023-01-03
   08:30-12:30 Systemutveckling - IT och samhälle, 180,00hpProjektarbete och projektmetodik   Tentamen2023-02-27
   10:30-11:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hpMänniskans anatomi och fysiologi   Tentamen - Skriftlig individuell tentamen 2 Del B: Respiration2023-01-03
 Ons3 Maj09:15-13:15 Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hpIndustriella elanläggningar   Omtentamen2022-12-16
 Lör6 Maj09:15-11:15 Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa, 180,00hp, Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi, 180,00hpKvantitativ metod   Omtentamen2023-02-15
   09:15-13:15 Elektroingenjör, Elektriska fordon, 180,00hpBatterisystem för framdrivning av elfordon   Omtentamen2022-12-16
   09:15-13:15 Industriell ekonomi – Verksamhetsutveckling, 180,00hpMiljöteknik och miljöledning   Omtentamen2022-12-16
   09:15-13:15 FRISTÅENDE KURSER V23Kommunikation och ledarskap   Omtentamen2022-12-16
   09:15-13:15 Lantmätarprogrammet - Samhällsbyggnad och samhällsplanering, 180,00hpFastighetsekonomisk grundkurs   Omtentamen2023-01-04
   09:15-13:15 Lantmäteriingenjör, 180,00hpFastighetsbildningsteknik I   Omtentamen2023-03-15
   09:15-13:15 Magister i finans, 60,00hpRäntebärande instrument och derivat   Omtentamen2023-01-09
   09:15-13:15 Elektroingenjör, Elektriska fordon, 180,00hp, Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hp, Industriell ekonomi, 180,00hp, Maskiningenjör, 180,00hp, Integraler och differentialekvationerELEKTROINGENJÖR, ELEKTROINGENJÖR, INDUSTRIELL EKONOMI, MASKININGENJÖR  Omtentamen2022-12-16
   09:15-13:15 FRISTÅENDE KURSER V23, Nätverkstekniskt påbyggnadsår 60 hp, Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180,00hpDiskret matematik   Omtentamen2023-01-03
   09:15-13:15 Nätverksteknik med IT-säkerhet, 120,00hpInternettjänster   Omtentamen2023-02-03
   09:15-14:15 Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpExternredovisning   Omtentamen - Kunskap och förståelse2022-12-16
   09:15-14:15 FRISTÅENDE KURSER V23, Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE, 180,00hpMakroekonomi   Omtentamen2023-01-09
   09:15-14:15 Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpMikroteori   Omtentamen2023-01-09
   09:15-14:15 FRISTÅENDE KURSER V23, Ekonomprogrammet, 180,00hpMakroekonomi   Omtentamen2022-12-16
 
Vecka 19, 2023
 Ons10 Maj08:30-13:30 Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpVerksamhets- och ekonomistyrning   Omtentamen - Färdighet och förmåga2023-01-27
 Fre12 Maj08:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hpUtöva, leda och utveckla professionell omvårdnad   Omtentamen2022-12-16
   08:30-11:30 Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hpOmvårdnad vid somatisk ohälsa   Omtentamen2022-12-16
   08:30-12:30 Programmet för Socialpsykiatrisk vård, 180,00hpJuridik inom det socialpsykiatriska fältetTrollhättan, Västervik  Omtentamen2023-03-06
   08:30-12:30 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Engelska, 300,00hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Svenska, 300,00hpSamhällskunskap för ämneslärare: Demokrati och samhälle   Tentamen2023-02-27
   08:30-13:30 Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpVerksamhets- och ekonomistyrning   Omtentamen - Kunskap och förståelse2023-01-27
 
Vecka 20, 2023
 Mån15 Maj08:30-09:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hpMänniskans anatomi och fysiologi   Tentamen - Skriftlig individuell tentamen 2 Del C: Matspjälkning2023-01-03
   10:30-11:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hpMänniskans anatomi och fysiologi   Tentamen - Skriftlig individuell tentamen 2 Del D: Njurar2023-01-03
 Ons17 Maj08:30-11:30 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska, svenska som andraspråk och engelska, 270,00hpSvenska som andraspråk för ämneslärare: Språkets bruk och struktur I   Tentamen2023-03-08
   08:30-12:30 Tekniskt basår, 60,00hpMatematik 3 tekniskt basårTrollhättan  Tentamen2023-03-16
 
Vecka 21, 2023
 Mån22 Maj08:30-12:30 Tekniskt basår, 60,00hpFysik 4 tekniskt basårTrollhättan  Tentamen2023-03-16
   08:30-12:30 Ekonomprogrammet, 180,00hpArbetsrätt I   Tentamen2023-03-09
 Ons24 Maj08:30-10:00 Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hpMänniskans anatomi och fysiologi   Omtentamen - Skriftlig individuell omtentamen 12023-01-03
 Tor25 Maj08:30-10:30 Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hpFarmakologi och Läkemedelshantering   Omtentamen
Individuell skriftlig examination i farmakologi
2023-03-08
   08:30-13:30 Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi, 180,00hp, Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetslivspedagogik och organisatorisk hälsa, 180,00hpPersonalekonomisk kalkylering   Omtentamen2023-03-07
 Fre26 Maj08:30-12:30 Ekonomprogrammet, 180,00hpAssociationsrätt   Tentamen2023-03-09
 
Vecka 22, 2023
 Mån29 Maj08:30-12:30 Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180,00hpGrundläggande switching, routing och trådlösa nätverk   Tentamen2023-03-22
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER V23, Master i tillverkningsteknik, 120,00hpOförstörande provning, OFP   Tentamen2023-02-27
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER V23, Maskiningenjör, 180,00hpTillverkningsteknik IITrollhättan, Trollhättan, Distans  Tentamen2023-03-16
   08:30-12:30 Kursen avvecklasGrundläggande elteknik IITredje tillfället (sista)  Examinationsform: Salstentamen
29/5 2023 kl. 08.30-12.30.
Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 29/4-21/5 2023
2022-04-21
   14:00-18:00 Nätverksteknik med IT-säkerhet, 120,00hpTrådlösa nätverk   Tentamen2023-03-01
 Tis30 Maj08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER V23, Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180,00hpAvancerad Cyber och IoT säkerhet   Tentamen2023-03-01
   08:30-12:30 Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180,00hpDistribuerade system, databaser och blockkedjor   Tentamen2023-03-01
   08:30-12:30 Industriell ekonomi, 180,00hpVerksamhetsstyrning och kalkylering   Tentamen
2023-02-27
   08:30-12:30 Kursen avvecklasDrift och underhåll av elanläggningarTredje tillfället (sista)  Examinationsform: Salstentamen. Skriftlig tentamen UH-delen samt Drift-delen. 30/5 2023 kl. 08:30-12:30. Anmälan görs via Ladok. Anmälningsperiod: 30/4 2023 - 22/5 2023.

För att bli helt godkänd fordras att muntlig redovisning provmoment 3012 och inlämningsuppgift provmoment 3013 är godkända. Saknar ni dessa kontakta torbjorn.hernvall@hv.se
2022-08-19
   14:00-18:00 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Svenska som andraspråk, 330,00hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap, 330,00hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Svenska, 330,00hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Engelska, 300,00hpEngelska för ämneslärare: Litteratur och språkvetenskap   Tentamen2023-03-01
 Ons31 Maj08:30-12:30 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska som andraspråk och engelska, 240,00hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska, svenska som andraspråk och engelska, 270,00hpEngelska för ämneslärare: Litteratur och kultur   Tentamen2023-03-01
   08:30-12:30 Nätverksteknik med IT-säkerhet, 120,00hpIndustriell ekonomi för tekniker   Tentamen2023-03-01
   08:30-12:30 Elektroingenjör, Elektriska fordon, 180,00hp, Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hpIndustriell ekonomi   Tentamen2023-03-01
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER V23, Internationell maskiningenjör, 180,00hpMatematik B   Tentamen2023-03-01
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER V23, Master i tillverkningsteknik, 120,00hpMetallurgi för svets och additiv tillverkning   Tentamen2023-03-01
   08:30-12:30 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Ingångsämne samhällskunskap, 240,00hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Samhällskunskap, 300,00hpSamhällskunskap för ämneslärare: Media och Samhällsundervisning   Omtentamen2023-02-27
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER V23, Ekonomprogrammet, 180,00hpInvesteringsbedömning och finansiell styrning   Skriftlig salstentamen praktisk2023-01-27
   14:00-16:00 FRISTÅENDE KURSER V23, Master i produktionsledning, 120,00hpOrganisering för förbättring   Examination
Code: 1015: Digital test, 1 HE credits
2023-03-03
   14:00-19:00 Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpMakroteori   Omtentamen2023-02-27
   14:00-19:00 Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpInternationell ekonomi   Omtentamen2023-02-27
 Tor1 Jun08:30-09:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hpMänniskans anatomi och fysiologi   Omtentamen - Skriftlig individuell omtentamen 2 Del A: Cirkulation, blod och sårläkning2023-01-03
   08:30-11:30 Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hpFarmakologi och Läkemedelshantering   Omtentamen
Individuell skriftlig examination Läkemedelsberäkning
2023-03-07
   08:30-11:30 Industriell ekonomi, 180,00hp, Industriell ekonomi – Verksamhetsutveckling, 180,00hpMarknadsutveckling   Tentamen2023-03-01
   08:30-12:30 Industriell ekonomi, 180,00hp, Maskiningenjör, 180,00hpMatematisk statistikTrollhättan, Distans  Tentamen2023-03-16
   08:30-12:30 Kursen avvecklasGrundläggande styrteknikTredje tillfället (sista)  Examinationsform: Salstentamen
1/6 2023 kl. 08.30-12.30.
Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 1/5-24/5 2023
2022-05-10
   10:30-11:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hpMänniskans anatomi och fysiologi   Omtentamen - Skriftlig individuell omtentamen 2 Del B: Respiration2023-01-03
   14:00-18:00 Kursen avvecklasSvenska för grundlärare 4-6: Skriftspråksutveckling och bedömningAndra tillfället  Examinationsform: Skriftlig salstentamen
1/6 2023 kl. 14:00-18:00. Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 7/5 2023 - 24/5 2023.
2022-12-23
   14:00-18:00 FRISTÅENDE KURSER V23, Internationell maskiningenjör, 180,00hpTermodynamik och värmeöverföring: Matematisk formulering och analytisk lösning   Tentamen
2023-03-01
 Fre2 Jun00:01-23:59 Kursen avvecklasProcessbaserad verksamhetsutvecklingAndra tillfället  Examinationsform: Inlämningsuppgift.
Deadline 2/6 2023 kl.23.59. Tillgänglig fr.om 25/4 2023. Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 27/3 2023 - 17/4 2023.
2022-10-11
   08:30-12:30 Elektroingenjör, Elektriska fordon, 180,00hp, Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hpGrundläggande programmering med Python och IoT, Grundläggande programmering med Python   Tentamen2023-03-01
   08:30-12:30 Nätverksteknik med IT-säkerhet, 120,00hpIntroduktion till programmering med Python   Tentamen2023-03-01
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER V23, Internationell maskiningenjör, 180,00hpMekanik   Tentamen2023-03-01
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER V23, Ekonomprogrammet, 180,00hpInvesteringsbedömning och finansiell styrning   Skriftlig salstentamen teoretisk2023-01-27
   08:30-12:30 Socionomprogrammet med socialpedagogisk profil, 210,00hpOrganisering av socialt arbeteTrollhättan, Västervik  Omtentamen2023-02-27
   14:00-17:00 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska, svenska som andraspråk och engelska, 270,00hpSvenska som andraspråk för ämneslärare: Språkets bruk och struktur I   Tentamen2023-03-08
   14:00-18:00 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Ingångsämne engelska, 240,00hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Engelska, 300,00hpEngelska för ämneslärare: Litteraturhistoria och intertextualitet   Tentamen2023-03-01
   14:00-18:00 Socionomprogrammet med socialpedagogisk profil, 210,00hp    Tentamen2023-03-06
   14:00-18:00 Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180,00hp, Elektroingenjör, Elektriska fordon, 180,00hp, Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hp, Maskiningenjör, 180,00hpReglerteknikDistans  Tentamen2023-03-14
   14:00-19:00 Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpCorporate Finance   Tentamen2023-03-02
 Lör3 Jun09:15-13:15 Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi, 180,00hp, Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetslivspedagogik och organisatorisk hälsa, 180,00hpArbetsrätt I   Tentamen2023-03-09
   09:15-13:15 FRISTÅENDE KURSER V23, Industriell ekonomi, 180,00hp, Industriell ekonomi – Verksamhetsutveckling, 180,00hp, Internationell maskiningenjör, 180,00hpProduktionsteknik   Tentamen
2023-03-01
   09:15-13:15 Lantmätarprogrammet - Samhällsbyggnad och samhällsplanering, 180,00hpMarkåtkomst och fastighetssamverkan   Extra omtentamen2023-03-09
   09:15-14:15 Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpFinansiell ekonomi   Tentamen2023-03-01
   09:15-14:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hpKlinisk medicin vid somatisk ohälsa   Omtentamen2022-12-16
 
Vecka 23, 2023
 Mån5 Jun08:30-12:30 Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hpElkraftteknisk mätteknik   Omtentamen2023-01-31
 Ons7 Jun08:30-10:00 Förskollärarprogrammet, 210,00hpNaturvetenskap och teknik i förskola och förskoleklass   Omtentamen2023-02-27
   08:30-12:30 Tekniskt basår, 60,00hpMatematik 3 tekniskt basårTrollhättan  Omtentamen2023-03-16
 Fre9 Jun08:30-12:30 Tekniskt basår, 60,00hpFysik 4 tekniskt basårTrollhättan  Omtentamen2023-03-16
 
Vecka 25, 2023
 Tis20 Jun08:30-11:30 Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6: Arbetsintegrerad lärarutbildning, 240,00hpMatematik för grundlärare 4-6: del I   Tentamen2023-03-07
 
Vecka 34, 2023
 Mån21 Aug08:30-09:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hpMänniskans anatomi och fysiologi   Omtentamen - Skriftlig individuell omtentamen 2 Del C: Matspjälkning2023-01-03
   08:30-11:30 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska, svenska som andraspråk och engelska, 270,00hpSvenska som andraspråk för ämneslärare: Språkets bruk och struktur I   Omtentamen2023-03-08
   08:30-12:30 Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180,00hpGrundläggande switching, routing och trådlösa nätverk   Omtentamen2023-03-22
   08:30-12:30 Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180,00hp, Elektroingenjör, Elektriska fordon, 180,00hp, Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hp, Maskiningenjör, 180,00hpReglerteknikDistans  Omtentamen2023-02-27
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER V23, Master i tillverkningsteknik, 120,00hpOförstörande provning, OFP   Omtentamen2023-02-27
   08:30-12:30 Kursen avvecklasCAD/CAETredje tillfället (sista)  Examinationsform: Salstentamen
21/8 2023 kl. 08.30-12.30.
Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 27/7 2023 -- 13/8 2023
2022-12-23
   10:30-11:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hpMänniskans anatomi och fysiologi   Omtentamen - Skriftlig individuell omtentamen 2 Del D: Njurar2023-01-03
   14:00-18:00 FRISTÅENDE KURSER V23, Maskiningenjör, 180,00hpTillverkningsteknik IITrollhättan, Trollhättan, Distans  Omtentamen2023-03-16
   14:00-18:00 Nätverksteknik med IT-säkerhet, 120,00hpTrådlösa nätverk   Omtentamen2023-03-01
 Tis22 Aug08:30-12:30 Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180,00hpDistribuerade system, databaser och blockkedjor   Omtentamen2023-03-01
   08:30-12:30 Industriell ekonomi, 180,00hpVerksamhetsstyrning och kalkylering   Omtentamen
2023-02-27
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER V23, Ekonomprogrammet, 180,00hpInvesteringsbedömning och finansiell styrning   Omtentamen, Skriftlig salstentamen praktisk2023-01-27
   14:00-18:00 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Svenska som andraspråk, 330,00hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap, 330,00hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Svenska, 330,00hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Engelska, 300,00hpEngelska för ämneslärare: Litteratur och språkvetenskap   Omtentamen2023-03-01
 Ons23 Aug08:30-11:30 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska, svenska som andraspråk och engelska, 270,00hpSvenska som andraspråk för ämneslärare: Språkets bruk och struktur I   Omtentamen2023-03-08
   08:30-12:30 Ekonomprogrammet, 180,00hpAssociationsrätt   Omtentamen2023-03-09
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER V23, Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180,00hpAvancerad Cyber och IoT säkerhet   Omtentamen2023-03-01
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER V23, Internationell maskiningenjör, 180,00hpMatematik B   Omtentamen2023-03-01
   08:30-12:30 Elektroingenjör, Elektriska fordon, 180,00hp, Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hpIndustriell ekonomi   Omtentamen2023-03-01
   08:30-12:30 Nätverksteknik med IT-säkerhet, 120,00hpIndustriell ekonomi för tekniker   Omtentamen2023-03-01
   08:30-12:30 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska som andraspråk och engelska, 240,00hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska, svenska som andraspråk och engelska, 270,00hpEngelska för ämneslärare: Litteratur och kultur   Omtentamen2023-03-01
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER V23, Master i tillverkningsteknik, 120,00hpMetallurgi för svets och additiv tillverkning   Omtentamen2023-03-01
   08:30-12:30 Kursen avvecklasAlgebra och geometri för högskoleteknikerTredje tillfället (sista)  Examinationsform: Salstentamen
23/8 2022 kl. 08.30-12.30.
Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 23/7 2023 - 15/8 2023
2022-08-19
   14:00-16:00 FRISTÅENDE KURSER V23, Master i produktionsledning, 120,00hpOrganisering för förbättring   Re-examination
Code: 1015: Digital test, 1 HE credits
2023-03-03
 Tor24 Aug08:30-11:30 Industriell ekonomi, 180,00hp, Industriell ekonomi – Verksamhetsutveckling, 180,00hpMarknadsutveckling   Omtentamen2023-03-01
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER V23, Ekonomprogrammet, 180,00hpInvesteringsbedömning och finansiell styrning   Omtentamen, Skriftlig salstentamen teoretisk2023-01-27
   08:30-13:30 Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpCorporate Finance   Omtentamen2023-03-02
   14:00-18:00 FRISTÅENDE KURSER V23, Internationell maskiningenjör, 180,00hpTermodynamik och värmeöverföring: Matematisk formulering och analytisk lösning   Omtentamen
2023-03-01
 Fre25 Aug08:30-12:30 Elektroingenjör, Elektriska fordon, 180,00hp, Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hpGrundläggande programmering med Python och IoT, Grundläggande programmering med Python   Omtentamen2023-03-01
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER V23, Internationell maskiningenjör, 180,00hpMekanik   Omtentamen2023-03-01
   08:30-12:30 Nätverksteknik med IT-säkerhet, 120,00hpIntroduktion till programmering med Python   Omtentamen2023-03-01
   08:30-12:30 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Engelska, 300,00hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Svenska, 300,00hpSamhällskunskap för ämneslärare: Demokrati och samhälle   omtentamen2023-02-27
   08:30-12:30 Ekonomprogrammet, 180,00hp, Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi, 180,00hp, Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetslivspedagogik och organisatorisk hälsa, 180,00hpArbetsrätt I   Omtentamen2023-03-09
   08:30-12:30 Kursen avvecklasElanläggningsteknik ITredje tillfället (sista)  Examinationsform: Salstentamen
25/8 2023 kl. 08.30-12.30.
Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 25/7-17/8 2023
2022-04-21
   14:00-18:00 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Ingångsämne engelska, 240,00hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Engelska, 300,00hpEngelska för ämneslärare: Litteraturhistoria och intertextualitet   Omtentamen2023-03-01
 Lör26 Aug09:15-13:15 FRISTÅENDE KURSER V23, Industriell ekonomi, 180,00hp, Industriell ekonomi – Verksamhetsutveckling, 180,00hp, Internationell maskiningenjör, 180,00hpProduktionsteknik   Omtentamen
2023-03-01
   09:15-13:15 Systemutveckling - IT och samhälle, 180,00hpProjektarbete och projektmetodik   Omtentamen2023-02-27
   09:15-13:15 Industriell ekonomi, 180,00hp, Maskiningenjör, 180,00hpMatematisk statistikTrollhättan, Distans  Omtentamen2023-03-16
   09:15-14:15 Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpFinansiell ekonomi   Omtentamen2023-03-01
 Sön27 Aug09:15-12:15 Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6: Arbetsintegrerad lärarutbildning, 240,00hpMatematik för grundlärare 4-6: del I   Omtentamen2023-03-07

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
F206 Lärosal F206 2   60

Kurser  
Id Kursnamn
ELKRAFT  
FORDON  
AGH100-20202-P3621-Tredje tillfället (sista) Algebra och geometri för högskoletekniker
AIR600-20231-P6078- AI-baserad riskbedömning och hantering
AIT100-20231-P3947- Avancerad infrastruktur och tjänster - CCNP 3
ARA100-20231-P1404- Arbetsrätt I
ARA100-20231-PHH12- Arbetsrätt I
ARA100-20231-PVO12- Arbetsrätt I
ARA102-20231-P1403- Associationsrätt
ASC400-20231-L3158- Avancerad Cyber och IoT säkerhet
ASC400-20231-P3827- Avancerad Cyber och IoT säkerhet
BFE100-20231-P3860- Batterisystem för framdrivning av elfordon
BFM200-20212-P2285-Tredje tillfället (sista) Beskattningsrätt för mäklare
BTM200-20231-P5617- Barns tidiga matematiklärande
CAD200-20211-X3011-Tredje tillfället (sista) CAD/CAE
CAM100-20231-P3082- CAD och maskinelement
CFB300-20231-P1507- Corporate Finance
CYS201-20231-P3007- Cybersäkerhet
DIM200-20231-L3160- Diskret matematik
DIM200-20231-P3179- Diskret matematik
DSD400-20231-P3073- Distribuerade system, databaser och blockkedjor
DTF100-20231-P3861- Datasäkerhet för fordon
DUE200-20221-P3658-Andra tillfället Drift och underhåll av elanläggningar
DUE200-20221-P3658-Första tillfället Drift och underhåll av elanläggningar
DUE200-20221-P3658-Tredje tillfället (sista) Drift och underhåll av elanläggningar
EHP600-20231-P6079- Etisk hackning, penetrationstestning och IT-forensik
EKS100-20231-P3062- Elkraftssystem
EKT200-20231-P3173- Elkraftsteknik
EKV203-20231-P3174- Elkretsanalys III, trefas
EKV400-20231-P3682- Elkvalitet
ELI200-20212-P3655-Andra tillfället Elförfattning och elinstallation
ELI200-20212-P3655-Första tillfället Elförfattning och elinstallation
ELI202-20231-P3061- Elförfattning och elinstallation
ELI205-20231-P5595- Engelska för ämneslärare: Litteraturhistoria och intertextualitet
ELK102-20231-P5152- Engelska för ämneslärare: Litteratur och kultur
ELK202-20231-P3171- Elektronik, grundläggande
ELK202-20231-P3243-Distans Elektronik, grundläggande
ELS400-20231-P5053- Engelska för ämneslärare: Litteratur och språkvetenskap
EMC200-20231-P3859- Elektromagnetisk kompabilitet
EMS200-20221-P3659-Andra tillfället Elmaskiner
EMS200-20221-P3659-Tredje tillfället (sista) Elmaskiner
EMT200-20231-P3064- Elkraftteknisk mätteknik
ERC500-20231-L1110- Externredovisning II
ERC500-20231-P1200- Externredovisning II
ERV100-20231-P1901- Externredovisning
ESS101-20231-P5151- Engelska för ämneslärare: Språkkunskap och språkförmåga
ETK201-20211-P3651-Tredje tillfället (sista) Elanläggningsteknik I
FAL100-20231-P7808- Farmakologi och Läkemedelshantering
FBT100-20231-P3831- Fastighetsbildningsteknik I
FBT401-20231-P1692- Fastighetsbildningsteknik
FDB300-20231-P3010- Flerdimensionell analys
FDB300-20231-P3044- Flerdimensionell analys
FEG100-20231-P6139- Fastighetsekonomisk grundkurs
FHF400-20231-P4005- Fastighetsfinansiering
FIE100-20231-P1899- Finansiell ekonomi
FMA201-20231-L3159- Förberedande diskret matematik
FYXF03-20231-P3191- Fysik 3 tekniskt basår
FYXF03-20231-P3192-Distans Fysik 3 tekniskt basår
FYXF04-20231-P3195-Trollhättan Fysik 4 tekniskt basår
GEL200-20211-P3649-Andra tillfället Grundläggande elkraftteknik I
GEL200-20211-P3649-Tredje tillfället (sista) Grundläggande elkraftteknik I
GEL201-20202-P3624-Tredje tillfället (sista) Grundläggande elteknik II
GNI200-20231-P3176- Grundläggande nätverks- och internetteknik för dataingenjörer
GPP100-20231-P3874- Grundläggande programmering med Python och IoT
GPP101-20231-P3403- Grundläggande programmering med Python
GSM200-20231-P1643- Grundläggande statsvetenskaplig metod med vetenskaplig uppsats
GST100-20211-P3888-Tredje tillfället (sista) Grundläggande styrteknik
GSW100-20231-P3177- Grundläggande switching, routing och trådlösa nätverk
IDF200-20231-P3169-ELEKTROINGENJÖR  
IDF200-20231-P3169-INDUSTRIELL EKONOMI Integraler och differentialekvationer
IDF200-20231-P3169-MASKININGENJÖR Integraler och differentialekvationer
IDF200-20231-P3244- Integraler och differentialekvationer
IEL401-20231-P3684- Industriella elanläggningar
IFS200-20231-L8043- Investeringsbedömning och finansiell styrning
IFS200-20231-P1072- Investeringsbedömning och finansiell styrning
IGN201-20202-P3369-Tredje tillfället (sista) Internetteknik för globala nät
INE100-20231-P1900- Internationell ekonomi
INE101-20231-P3949- Industriell ekonomi för tekniker
INE102-20231-P3688- Industriell ekonomi
INF601-20231-E1696- Internationell finans
INF601-20231-P1876- Internationell finans
INT202-20231-P3199- Internettjänster
IPY100-20231-P3318- Introduktion till programmering med Python
ISV200-20222-P1971-Andra tillfället Introduktion till samhällsvetenskapliga studier
JSF100-20231-P7708-Trollhättan Juridik inom det socialpsykiatriska fältet
JSF100-20231-PV712-Västervik Juridik inom det socialpsykiatriska fältet
JÖA101-20231-15181- Juridisk översiktskurs
JÖA101-20231-P1125- Juridisk översiktskurs
KEXF01-20231-P3193- Kemi tekniskt basår
KEXF01-20231-P3194-Distans Kemi tekniskt basår
KLA110-20231-11014- Kommunikation och ledarskap
KMB204-20231-P7828- Klinisk medicin vid somatisk ohälsa
KMB300-20231-EDD04- Kvantitativa metoder
KMB300-20231-P1665- Kvantitativa metoder
KRE600-20231-P1818- Kraftelektronik
KRE600-20231-P1819- Kraftelektronik
KVM400-20231-PH033- Kvantitativ metod
KVM400-20231-PO031- Kvantitativ metod
KVM401-20231-PT860-Trollhättan Kvantitativ metod
KVM401-20231-PV860-Västervik Kvantitativ metod
LIE600-20231-P1820- Lagringssystem i elfordon
LIE600-20231-P1821- Lagringssystem i elfordon
LIS200-20222-PT890-TrollhättanAndra tillfället Ledarskap i socialt och socialpedagogiskt arbete
LIS200-20222-PV891-VästervikAndra tillfället Ledarskap i socialt och socialpedagogiskt arbete
LPO403-20231-P8482- Utöva, leda och utveckla professionell omvårdnad
LSU201-20231-P5191- Lärarens specialpedagogiska uppdrag
MAD100-20231-P3170- Matematik: derivator
MAD100-20231-P3246- Matematik: derivator
MAE100-20231-E1698- Makroekonomi
MAE100-20231-P1401- Makroekonomi
MAE101-20231-15180- Makroekonomi
MAE101-20231-P8186- Makroekonomi
MAF300-20231-P8161- Människans anatomi och fysiologi
MAG210-20231-P5377- Matematik för grundlärare 4-6: del I
MAT101-20231-P6080- Matematik A
MAT200-20231-P1667- Makroteori
MAT220-20231-E3069- Matematik B
MAT220-20231-P6083- Matematik B
MAU200-20231-P3844- Marknadsutveckling
MAXF03-20231-P3197-Trollhättan Matematik 3 tekniskt basår
MEK210-20231-E3070- Mekanik
MEK210-20231-P6082- Mekanik
MEV400-20231-77385- Medicinsk vetenskap, Akutsjukvård
MEV400-20231-P8496- Medicinsk vetenskap, Akutsjukvård
MFS100-20222-P6124- Markåtkomst och fastighetssamverkan
MIA111-20231-P7827- Mikrobiologi, immunologi och vårdhygien
MIE100-20221-P1387-Tredje tillfället (sista) Mikroekonomi
MIE200-20231-15178- Mikroekonomi
MIE200-20231-P1088- Mikroekonomi
MIE300-20231-E1702- Mikroekonomi
MIE300-20231-P1400- Mikroekonomi
MIT200-20231-P1666- Mikroteori
MML100-20231-P3797- Miljöteknik och miljöledning
MSA170-20231-P3687-Trollhättan Matematisk statistik
MSA170-20231-P3753-Distans Matematisk statistik
MTS600-20231-E1677- Metallurgi för svets och additiv tillverkning
MTS600-20231-P6010- Metallurgi för svets och additiv tillverkning
NTF101-20231-P5616- Naturvetenskap och teknik i förskola och förskoleklass
NTF203-20211-P3371-Tredje tillfället (sista) Nätverksteknisk felsökning
OFF600-20231-E1694- Organisering för förbättring
OFF600-20231-P1824- Organisering för förbättring
OFP600-20231-E1676- Oförstörande provning, OFP
OFP600-20231-P6008- Oförstörande provning, OFP
OPL200-20231-P3798- Optimeringslära
OSA200-20231-P8159-Trollhättan Organisering av socialt arbete
OSA200-20231-PV502-Västervik Organisering av socialt arbete
OSO210-20231-P0614- Omvårdnad vid somatisk ohälsa
PKA111-20231-PHH11- Personalekonomisk kalkylering
PKA111-20231-PVO11- Personalekonomisk kalkylering
PLP200-20231-P3835- Produktionsutveckling med inriktning mot Lean Production
PPB302-20231-P1467- Projektarbete och projektmetodik
PTA102-20231-E3067- Produktionsteknik
PTA102-20231-P3845- Produktionsteknik
PVU202-20221-P8042-Andra tillfället Processbaserad verksamhetsutveckling
RIN100-20231-E1699- Räntebärande instrument och derivat
RIN100-20231-P1875- Räntebärande instrument och derivat
RLT200-20231-E3071- Reglerteknik
RLT200-20231-P3126- Reglerteknik
RLT200-20231-P3721- Reglerteknik
RLT200-20231-P3752-Distans Reglerteknik
RTF200-20231-P3685- Reglerteknik, fördjupning
RTK300-20231-E3068- Ritteknik och CAD
RTK300-20231-P6081- Ritteknik och CAD
SAP200-20231-P1140-Trollhättan Systemutveckling för mobila applikationer
SAP200-20231-P1144-Västervik Systemutveckling för mobila applikationer
SDS101-20231-P6097- Samhällskunskap för ämneslärare: Demokrati och samhälle
SEK200-20231-P5043- Samhällskunskap för ämneslärare: Ekonomi
SFG601-20212-P1615-Andra tillfället Svenska för grundlärare 4-6: Skriftspråksutveckling och bedömning
SGL210-20231-P5340- Svenska för grundlärare F-3: Läs- och skrivinlärning I
SMS201-20231-P5044- Samhällskunskap för ämneslärare: Media och Samhällsundervisning
SOS100-20231-P8104- Systemarkitektur och systemintegration
SSS100-20231-P5625- Svenska för ämneslärare: Språkets bruk och struktur I
SVA109-20231-P5752- Svenska som andraspråk för ämneslärare: Språkets bruk och struktur I
SVM110-20222-P5017- Svenska och matematik för grundlärare 4-6
SVP700-20231-E1674- Svetsprocesser
SVP700-20231-P6006- Svetsprocesser
TDV200-20231-E3119- Termodynamik och värmeöverföring: Matematisk formulering och analytisk lösning
TDV200-20231-P3128- Termodynamik och värmeöverföring: Matematisk formulering och analytisk lösning
TNV200-20231-P3950- Trådlösa nätverk
TVB200-20231-E3065-Trollhättan Tillverkningsteknik II
TVB200-20231-P3014-Trollhättan Tillverkningsteknik II
TVB200-20231-P3049-Distans Tillverkningsteknik II
VEK100-20231-P1902- Verksamhets- och ekonomistyrning
VKA200-20231-P8012- Verksamhetsstyrning och kalkylering

Program  
Id Programnamn
FRISTÅENDE KURSER-V23- FRISTÅENDE KURSER V23
KURS SOM UPPHÖR- Kursen avvecklas
LAAGS-H21- Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska och samhällskunskap, 270,00hp
LAFOG-H21- Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240,00hp
LAFOG-H22- Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240,00hp
LAGRA-H22- Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6: Arbetsintegrerad lärarutbildning, 240,00hp
LAGSA-SAEN-H19- Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Svenska som andraspråk, 330,00hp
LAGSH-SHEN-H19- Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap, 330,00hp
LAGSV-SVEN-H19- Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Svenska, 330,00hp
LASAE-H21- Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska som andraspråk och engelska, 240,00hp
LASVA-H21- Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska, svenska som andraspråk och engelska, 270,00hp
LASVA1-H20- Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska, svenska som andraspråk och engelska, 270,00hp
LGFOR-H21- Förskollärarprogrammet, 210,00hp
LGREN-H22- Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Ingångsämne engelska, 240,00hp
LGRSH-H22- Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Ingångsämne samhällskunskap, 240,00hp
LGYEN-ENSA-H20- Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Engelska, 300,00hp
LGYEN-ENSH-H20- Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Engelska, 300,00hp
LGYEN-ENSH-H21- Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Engelska, 300,00hp
LGYEN-ENSV-H20- Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Engelska, 300,00hp
LGYEN-H22- Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Engelska, 300,00hp
LGYSH-H22- Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Samhällskunskap, 300,00hp
LGYSV-SVSH-H21- Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Ingångsämne Svenska, 300,00hp
NTK1-60-H22 Nätverkstekniskt påbyggnadsår 60 hp
SAFIA-H22- Magister i finans, 60,00hp
SAFIA1-H22- Magister i finans, 60,00hp
SGENO-H21- Ekonomprogrammet, 180,00hp
SGENO-H22- Ekonomprogrammet, 180,00hp
SGENO1-H19- Ekonomprogrammet, 180,00hp
SGENO1-H20- Ekonomprogrammet, 180,00hp
SGENO1-H21- Ekonomprogrammet, 180,00hp
SGENO1-H22- Ekonomprogrammet, 180,00hp
SGIPE-H21- Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE, 180,00hp
SGIPE-H22- Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE, 180,00hp
SGIPE1-H21- Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE, 180,00hp
SGIPE1-H22- Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE, 180,00hp
SGMEF-H20- Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hp
SGMEF-H21- Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hp
SGMEF-H22- Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hp
SGPAH-H20- Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa, 180,00hp
SGPAO-H20- Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi, 180,00hp
SGPAO-H21- Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi, 180,00hp
SGPPH-H21- Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetslivspedagogik och organisatorisk hälsa, 180,00hp
SGSIS-H21- Systemutveckling - IT och samhälle, 180,00hp
SGSIS-H22- Systemutveckling - IT och samhälle, 180,00hp
SGSIS1-H20- Systemutveckling - IT och samhälle, 180,00hp
SGSIS1-H22- Systemutveckling - IT och samhälle, 180,00hp
SGSIS2-H22- Systemutveckling - IT och samhälle, 180,00hp
SGSOC-H22- Socionomprogrammet med socialpedagogisk profil, 210,00hp
SGSOC1-H22- Socionomprogrammet med socialpedagogisk profil, 210,00hp
SGSOP-H20- Socialpedagogiska programmet, 180,00hp
SGSOP1-H20- Socialpedagogiska programmet, 180,00hp
TAEVE-H22- Magister i Elfordonsteknik, 60,00hp
TAEVE1-H22- Magister i Elfordonsteknik, 60,00hp
TAEVE2-H22- Magister i Elfordonsteknik, 60,00hp
TAEVE3-H22- Magister i Elfordonsteknik, 60,00hp
TAMCS-H22- Magister i cybersäkerhet, 60,00hp
TAMCS1-H22- Magister i cybersäkerhet, 60,00hp
TAMPL-H22- Master i produktionsledning, 120,00hp
TAMPL1-H22- Master i produktionsledning, 120,00hp
TAPTK-H22- Magister i tillverkningsteknik, 60,00hp
TAPTK1-H22- Magister i tillverkningsteknik, 60,00hp
TATIK-H22- Master i tillverkningsteknik, 120,00hp
TATIK1-H22- Master i tillverkningsteknik, 120,00hp
TGDIP-H20- Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180,00hp
TGDTA-H21- Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180,00hp
TGDTA-H22- Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180,00hp
TGELF-H20- Elektroingenjör, Elektriska fordon, 180,00hp
TGELF-H21- Elektroingenjör, Elektriska fordon, 180,00hp
TGELF-H22- Elektroingenjör, Elektriska fordon, 180,00hp
TGELK-H20- Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hp
TGELK-H21- Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hp
TGELK-H22- Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hp
TGELK1-H20- Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hp
TGELK1-H21- Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hp
TGIEM-H21- Industriell ekonomi, 180,00hp
TGIEM-H22- Industriell ekonomi, 180,00hp
TGIEM1-H21- Industriell ekonomi, 180,00hp
TGIEV-H20- Industriell ekonomi – Verksamhetsutveckling, 180,00hp
TGIEV1-H20- Industriell ekonomi – Verksamhetsutveckling, 180,00hp
TGLIN-H20- Lantmäteriingenjör, 180,00hp
TGMEC-V22- Internationell maskiningenjör, 180,00hp
TGMEC-V23- Internationell maskiningenjör, 180,00hp
TGMEC1-V22- Internationell maskiningenjör, 180,00hp
TGMEC1-V23- Internationell maskiningenjör, 180,00hp
TGMTD-H21- Maskiningenjör, 180,00hp
TGMTD-H22- Maskiningenjör, 180,00hp
TGMTD1-H20- Maskiningenjör, 180,00hp
TGMTD1-H21- Maskiningenjör, 180,00hp
TGMTK-H21- Maskiningenjör, 180,00hp
TGMTK-H22- Maskiningenjör, 180,00hp
TGMTK1-H20- Maskiningenjör, 180,00hp
TGMTK1-H21- Maskiningenjör, 180,00hp
TGNIT-H21- Nätverksteknik med IT-säkerhet, 120,00hp
TGNIT-H22- Nätverksteknik med IT-säkerhet, 120,00hp
TGSSP-H20- Lantmätarprogrammet - Samhällsbyggnad och samhällsplanering, 180,00hp
TGSSP-H21- Lantmätarprogrammet - Samhällsbyggnad och samhällsplanering, 180,00hp
TGSSP-H22- Lantmätarprogrammet - Samhällsbyggnad och samhällsplanering, 180,00hp
TZB60-H22- Tekniskt basår, 60,00hp
TZB601-H22- Tekniskt basår, 60,00hp
VGSPV-H21- Programmet för Socialpsykiatrisk vård, 180,00hp
VGSPV1-H21- Programmet för Socialpsykiatrisk vård, 180,00hp
VGSSK-H20- Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hp
VGSSK-H21- Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hp
VGSSK-H22- Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hp
VGSSK-V21- Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hp
VGSSK-V22- Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hp
VGSSK-V23- Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder