Schema
Signatur: Tentamen,
Datum: 2020-08-14 - 2021-02-13
 
Utskrivet: 2020-08-14 07:20:36
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Grupp Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 34, 2020
 Tis18 Aug08:00-10:30 FRISTÅENDE KURSER V20Medicinsk vetenskap: astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom   Extra omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.
2020-05-08
   09:00-14:00 FRISTÅENDE KURSER V20, Ekonomprogrammet, 180,00hp, Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE, 180,00hpMikroekonomi   Extra omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-06-03
 Ons19 Aug09:00-13:00 FRISTÅENDE KURSER V20, Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpInternationell ekonomi   Extra omtentamen, Wtitten part of the reexam
The examination is performed in Canvas, no registration is necessary. Contact Service center if you need access to the course page in Canvas.
2020-05-28
 Tor20 Aug09:00-14:00 FRISTÅENDE KURSER V20, Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpKvantitativa metoder   Extra omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-28
 Fre21 Aug08:00-17:00 FRISTÅENDE KURSER V20, Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpInternationell ekonomi   Extra omtentamen, Oral part of the reexam
2020-05-28
   08:30-12:30  Hållfasthetslära och mekanik   Extra omtentamen, Hållf.-delen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-28
   08:30-12:30  Hållfasthetslära, grundkurs   Extra omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-29
   09:00-12:00 Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hpUtöva, leda och utveckla professionell omvårdnad   Extra omtentamen, NKSE. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.

2020-05-08
 
Vecka 35, 2020
 Mån24 Aug08:30-11:30 Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård, 60,00hpAvancerad vård och omvårdnad vid komplexa tillstånd inom intensivvård   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
   08:30-12:30 Nätverksteknik med IT-säkerhet, 120,00hpBrandväggsteknik   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
   08:30-12:30 Maskiningenjör - Industriell produktion, 180,00hp, Maskiningenjör - Produktutveckling, 180,00hpHållfasthetslära, fortsättningsnivå   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
   08:30-12:30 Högskoletekniker, Elkraft, 120,00hpElanläggningsteknik I   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
   08:30-12:30 Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6: Arbetsintegrerad lärarutbildning, 240,00hpMatematik för grundlärare 4-6: del I   Tentamen2020-04-15
   08:30-12:30 Systemutveckling - IT och samhälle, 180,00hpTjänsteorienterad systemarkitektur Canvas Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Anmälan genom mail till jan-olof.karlsson@hv.se senast fredagen den 21:a augusti
2020-06-08
   08:30-12:30 Ekonomprogrammet, 180,00hp, Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa, 180,00hp, Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi, 180,00hpArbetsrätt I   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER V20, Industriell ekonomi, 180,00hpProduktionsteknik   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
   08:30-12:30 Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180,00hp, Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hp, Industriell ekonomi – Verksamhetsutveckling, 180,00hp, Lantmäteriingenjör, 180,00hp, Maskiningenjör, 180,00hpMatematisk statistik   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
   08:30-12:30 Systemutveckling - IT och samhälle, 180,00hpVerksamhetsprocesser   Extra omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
   08:30-12:30 Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hpAutomationssystem   Extra omtentamen (1). Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
   08:30-12:30 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240,00hpSvenska och matematik för grundlärare 4-6: Den språkande och matematiska människan   Extra omtentamen (3). Ingen anmälan görs i Ladok. Anmälan görs till johanna.larsson.2@hv.se2020-07-01
   08:30-13:30 Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hpAnatomi och fysiologi   Omtentamen 2, Del A, B, C och D. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.
2020-05-12
   08:30-13:30 FRISTÅENDE KURSER V20, Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpCorporate Finance   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
 Tis25 Aug08:30-10:30 Elkraft, påbyggnad till filosofie kanditatexamen, 60 hp, Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180,00hp, Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hp, Industriell ekonomi, 180,00hp, Maskiningenjör - Industriell produktion, 180,00hp, Maskiningenjör - Produktutveckling, 180,00hpAlgebra och trigonometri   Extra omtentamen dugga 1, för dig som läste kursen 2018 eller tidigare. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida, Algebra och trigonometri - Special, kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-06-04
   08:30-12:30  Mekanik, grundkurs   Extra omtentamen2020-05-18
   08:30-12:30 Lantmäteriingenjör, 180,00hpFastighetsbildningsteknik 1   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
   08:30-12:30 Systemutveckling - IT och samhälle, 180,00hpVerksamhets- och systemutveckling   Extra omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
   08:30-12:30 Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hpElanläggningsberäkningar   Extra omtentamen (2). Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.
2020-05-12
   08:30-12:30  Mekanik I   Extra omtentamen2020-05-18
   08:30-12:30 Högskoletekniker, Elkraft, 120,00hpAnalys för högskoletekniker   Extra omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.
2020-05-12
   13:00-16:00 FRISTÅENDE KURSER V20Allergisjukdomar, intoleranser och utredningar   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.
2020-05-12
 Ons26 Aug08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER V20, Socialpsykiatrisk vård, 180,00hpDet sociala arbetets juridik med inriktning mot personer med psykisk ohälsa   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-11
   08:30-12:30 Lantmäteriingenjör, 180,00hp, Lantmätarprogrammet - Samhällsbyggnad och samhällsplanering, 180,00hpGrundläggande mätningsteknik   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
   08:30-12:30 Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hpIndustriell ekonomi   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
   08:30-12:30 Master i tillverkningsteknik, 120,00hpStatistisk processtyrning och försöksplanering   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
   08:30-12:30 Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6: Arbetsintegrerad lärarutbildning, 240,00hpMatematik för grundlärare 4-6: del I   Extra omtentamen (3). Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
   08:30-12:30  Termodynamik   Extra omtentamen. The examination is performed in Canvas, no registration is necessary. Contact Service center if you need access to the course page in Canvas.2020-06-05
   08:30-12:30 Kursen avvecklasBygg- och anläggningsteknikAndra tillfället  Tentamen. Bygg- och anläggningsteknik.
Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.
2020-05-18
   08:30-12:30 Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hpReglerteknik   Extra omtentamen (3). Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
   08:30-12:30 Maskiningenjör - Industriell produktion, 180,00hp, Maskiningenjör - Produktutveckling, 180,00hpStrukturerad programmering med C Zoom Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER V20Logistik I   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
   08:30-12:30 Industriell ekonomi – Verksamhetsutveckling, 180,00hpVerksamhetsstyrning och kalkylering   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
   08:30-12:30 Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180,00hp, Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hp, Maskiningenjör, 180,00hpReglerteknik   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
   08:30-13:30 FRISTÅENDE KURSER V20, Ekonomprogrammet, 180,00hp, Industriell ekonomi, 180,00hpInvesteringsbedömning och finansiell styrning   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
   08:30-13:30 FRISTÅENDE KURSER V20, Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpFinansiell ekonomi   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.
2020-05-12
   09:00-12:00 Högskoletekniker, Elkraft, 120,00hpGrundläggande styrteknik B210 Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
   10:00-18:00 Industriell ekonomi, 180,00hpIndustriell marknadsföring   Omhemtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-06-29
 Tor27 Aug08:30-10:30 Elkraft, påbyggnad till filosofie kanditatexamen, 60 hp, Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180,00hp, Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hp, Industriell ekonomi, 180,00hp, Maskiningenjör - Industriell produktion, 180,00hp, Maskiningenjör - Produktutveckling, 180,00hpAlgebra och trigonometri   Extra omtentamen dugga 2, för dig som läste kursen 2018 eller tidigare. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida, Algebra och trigonometri - Special, kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-06-04
   08:30-11:30 Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hpOmvårdnad vid somatisk ohälsa   Extra omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
   08:30-12:30 Högskoletekniker, Elkraft, 120,00hpGrundläggande elteknik II   Extra omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.
2020-05-27
   08:30-12:30 Lantmäteriingenjör, 180,00hpAlgebra och envariabelanalys I   Extra omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
   08:30-12:30  Mekanik II   Extra omtentamen2020-05-18
   08:30-12:30 Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hpEldistribution och kontrollanläggningar   Extra omtentamen (1). Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
   08:30-12:30  Mekanik, fortsättningskurs   Extra omtentamen2020-05-18
   13:00-15:00 Ekonomprogrammet, 180,00hp, Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE, 180,00hp, Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpMakroekonomi   Extra omtentamen.Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-28
   13:00-17:00 Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hpTransformatorer och elnät   Extra omtentamen (2). Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.
Anmälan senast 7 dagar innan till Lars Holmblad via Canvas-meddelande eller mejl.
2020-08-12
   13:00-18:00 Industriell ekonomi – Verksamhetsutveckling, 180,00hpEkonomisk analys och externredovisning   Extra omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.
2020-05-29
 Fre28 Aug08:30-12:30 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240,00hpSvenska för grundlärare 4-6: Läs- och skrivutveckling   Extra omtentamen (3). Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
   08:30-12:30 Förskollärarprogrammet, 210,00hpNaturvetenskap och teknik i förskola och förskoleklass   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER V20, Master i tillverkningsteknik, 120,00hpSvetsmetallurgi   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
   08:30-12:30 Högskoletekniker, Elkraft, 120,00hpPraktisk datakommunikation med elkrafttillämpningar   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
   08:30-12:30 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska och samhällskunskap, 270,00hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Engelska, 330,00hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap, 330,00hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Svenska, 330,00hpSamhällskunskap för ämneslärare: Samhällsvetenskaplig metodologi   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.
2020-05-12
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER V20Associationsrätt   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER V20, Maskiningenjör - Industriell produktion, 180,00hp, Maskiningenjör - Produktutveckling, 180,00hpCAD/CAE   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.
2020-05-12
   08:30-12:30 Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hpDatakommunikation med elkrafttillämpningar   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
   08:30-12:30 Lantmäteriingenjör, 180,00hpAlgebra och envariabelanalys II   Extra omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-18
   08:30-12:30 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska och samhällskunskap, 270,00hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap, 330,00hpSamhällskunskap för ämneslärare: Demokrati och samhälle   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-12
   08:30-13:30 FRISTÅENDE KURSER H19, Ekonomprogrammet, 180,00hp, Systemutveckling - IT och samhälle, 180,00hpEkonomistyrning   Extra omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-20
   10:00-11:30 Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hp, Maskiningenjör - Industriell produktion, 180,00hp, Maskiningenjör - Produktutveckling, 180,00hpIndustriell ekonomi och kvalitetsutveckling   Extra omtentamen (1). Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-05-14
   13:00-17:00 Elkraft, påbyggnad till filosofie kanditatexamen, 60 hp, FRISTÅENDE KURSER V20, Industriell ekonomi, 180,00hpMiljöteknik och miljöledning   Extra omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter.Anmälan görs i Ladok.2020-08-13
 
Vecka 38, 2020
 Fre18 Sep08:30-11:30 Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hpOmvårdnad vid somatisk ohälsa   Extra omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2020-06-10
 
Vecka 39, 2020
 Mån21 Sep08:30-10:30 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240,00hpNaturvetenskap och teknik för grundlärare F-3   Tentamen2020-06-09
 Fre25 Sep08:30-13:30 Socialpedagogiska programmet, 180,00hpLedarskap i socialt och socialpedagogiskt arbeteVästervik  Tentamen2020-08-12
   08:30-13:30 Socialpedagogiska programmet, 180,00hpLedarskap i socialt och socialpedagogiskt arbeteTrollhättan  Tentamen2020-08-12
 
Vecka 40, 2020
 Fre2 Okt08:30-12:30 Förskollärarprogrammet, 210,00hpPerspektiv på utbildning, lärande och undervisning i förskola och förskoleklass   Tentamen2020-06-09
   08:30-12:30 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240,00hp, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa, 180,00hpPerspektiv på utbildning, lärande och undervisning för grundlärare F-3, 4-6 och fritidshem   Tentamen2020-06-09
   08:30-12:30 Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpErsättnings- och försäkringsrätt   Tentamen2020-06-09
   13:00-17:00 Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa, 180,00hp, Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi, 180,00hpIntroduktion till personalarbete   Tentamen2020-06-09
   13:00-17:00 Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hpMikrobiologi, immunologi och hygien   Tentamen

2020-06-16
   13:00-17:00 Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hpMedicinsk vetenskap, Akutsjukvård   Tentamen2020-06-09
 Lör3 Okt09:15-13:15 Magister i finans, 60,00hpFinansiell rapportering och analys   Tentamen2020-06-09
   09:15-13:15 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240,00hpMatematik för grundlärare F-3: del I   Tentamen, Didaktisk matematik2020-06-15
   09:15-14:15 Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpFinansiell ekonomi i praktiken   Tentamen2020-06-09
   09:15-14:15 FRISTÅENDE KURSER H20, Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpMikroekonomi   Tentamen2020-06-09
 
Vecka 42, 2020
 Ons14 Okt08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER H20Psykologi 1-30   Tentamen2020-06-11
   08:30-12:30 Systemutveckling - IT och samhälle, 180,00hpGrundläggande programmering med ett objektorienterat språk   Tentamen, Del1. Problemlösning och programmeringskoncept2020-06-11
   09:15-11:15 FRISTÅENDE KURSER H20, Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård, 60,00hpAvancerad vård vid diabetes   Tentamen, digital2020-06-17
 
Vecka 43, 2020
 Ons21 Okt13:00-17:00 Magister i tillverkningsteknik, 60,00hp, Master i robotik och automation, 120,00hp, Magister i Robotik och Automation, 60,00hp, Master i tillverkningsteknik, 120,00hpRobotkörkort   Examination Theory2020-06-11
 
Vecka 45, 2020
 Mån2 Nov08:30-12:30 Högskoletekniker, Elkraft, 120,00hpAlgebra och geometri för högskoletekniker   Tentamen2020-06-11
   08:30-12:30 Tekniskt basår, 60,00hpMatematik 1 tekniskt basår   Tentamen2020-06-11
   08:30-12:30 Nätverksteknik med IT-säkerhet, 120,00hpGrundläggande datateknik och programmering   Tentamen2020-06-16
   13:00-17:00 Elkraft, påbyggnad till filosofie kanditatexamen, 60 hp, FRISTÅENDE KURSER H20, Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180,00hp, Elektroingenjör, Fordon, 180,00hp, Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hp, Industriell ekonomi – Verksamhetsutveckling, 180,00hp, Lantmäteriingenjör, 180,00hp, Maskiningenjör, 180,00hpAlgebra och trigonometri   Tentamen

2020-06-11
 Tis3 Nov08:30-10:30 Maskiningenjör, 180,00hpRitteknik och introduktion till CAD   Tentamen, Ritteknik Dugga2020-06-11
   08:30-12:30 Högskoletekniker, Elkraft, 120,00hpElanläggningsteknik II   Tentamen2020-06-11
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER H20, Maskiningenjör - Industriell produktion, 180,00hpAutomatiseringsteknik I   Tentamen2020-06-11
   08:30-12:30 Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180,00hpDatastrukturer och algoritmer   Tentamen2020-06-16
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER H20, Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hpIndustriella elanläggningar   Tentamen2020-06-16
   08:30-12:30 Industriell ekonomi – Verksamhetsutveckling, 180,00hpLogistik, grundnivå   Tentamen2020-06-16
   08:30-12:30 Lantmäteriingenjör, 180,00hpKartografi och CAD   Tentamen2020-07-07
   12:00-16:00 Maskiningenjör, 180,00hpRitteknik och introduktion till CAD I102, J114, J115, J117 Tentamen, CAD2020-06-11
   13:00-18:00 Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpBeskattningsrätt för mäklare   Tentamen2020-06-11
   13:00-18:00 FRISTÅENDE KURSER H20, Ekonomprogrammet, 180,00hp, Systemutveckling - IT och samhälle, 180,00hpGrundläggande redovisning   Tentamen, färdighet och förmåga2020-06-11
 Ons4 Nov08:30-12:30 Lantmätarprogrammet - Samhällsbyggnad och samhällsplanering, 180,00hpCivilrätt för lantmätare   Tentamen2020-06-12
   08:30-12:30 Elektroingenjör, Fordon, 180,00hp, Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hpElkretsanalys I, likström   Tentamen2020-07-07
   08:30-12:30 Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hpElförfattning och elinstallation   Tentamen2020-06-12
   08:30-12:30 Industriell ekonomi – Verksamhetsutveckling, 180,00hpIndustriella verksamhetsprocesser   Tentamen2020-06-14
   08:30-12:30 Lantmäteriingenjör, 180,00hpMarkåtkomst och ersättning   Tentamen2020-06-12
   13:00-17:00 Tekniskt basår, 60,00hpFysik 1 tekniskt basår   Tentamen2020-06-12
   13:00-17:00 Maskiningenjör, 180,00hpLogistik   Tentamen2020-06-12
   13:00-17:00 Maskiningenjör - Produktutveckling, 180,00hpMaskinelement   Tentamen2020-06-12
   13:00-17:00 Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180,00hpDatorarkitektur   Tentamen
2020-06-16
 Tor5 Nov08:30-12:30 Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hpElektronik   Tentamen2020-06-12
   08:30-12:30 Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180,00hp, Maskiningenjör - Industriell produktion, 180,00hpElektronik, grundläggande, Elteknik för maskiningenjörer   Tentamen
2020-06-12
   08:30-12:30 Högskoletekniker, Elkraft, 120,00hpGrundläggande elteknik I   Tentamen2020-06-12
   08:30-12:30 Industriell ekonomi – Verksamhetsutveckling, 180,00hp, Maskiningenjör, 180,00hpMekanik   Tentamen2020-06-12
   13:00-17:00 FRISTÅENDE KURSER H20, Magister i tillverkningsteknik, 60,00hp, Master i tillverkningsteknik, 120,00hpAvancerad Materialteknik   Tentamen2020-06-12
   13:00-17:00 Magister i finans, 60,00hpFinansiell rapportering och analys   Omtentamen2020-06-09
   13:00-18:00 FRISTÅENDE KURSER H20, Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpMikroekonomi   Omtentamen2020-06-09
   13:00-18:00 Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpFastighetsrätt   Tentamen2020-06-12
   13:00-18:00 FRISTÅENDE KURSER H20, Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE, 180,00hpMikroteori   Tentamen2020-06-12
 Fre6 Nov08:30-11:30 Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hpOmvårdnad vid somatisk ohälsa   Tentamen2020-06-16
   08:30-12:30 Maskiningenjör, 180,00hpTillverkningsteknik I   Tentamen2020-06-16
   08:30-12:30 Förskollärarprogrammet, 210,00hpPerspektiv på utbildning, lärande och undervisning i förskola och förskoleklass   Omtentamen2020-06-09
   08:30-12:30 Socialpsykiatrisk vård, 180,00hpVård vid psykiatriska tillstånd   Tentamen
2020-06-16
   08:30-13:30 Ekonomprogrammet, 180,00hpBeskattningsrätt, beskattning av fysiska personer   Tentamen2020-06-16
   13:00-17:00 Magister i tillverkningsteknik, 60,00hp, Master i robotik och automation, 120,00hp, Magister i Robotik och Automation, 60,00hp, Master i tillverkningsteknik, 120,00hpRobotkörkort   Re-examination Theory2020-06-11
   13:00-17:00 Systemutveckling - IT och samhälle, 180,00hpGrundläggande programmering med ett objektorienterat språk   Tentamen Del2. Grunder i programmering2020-06-12
   13:00-17:00 Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa, 180,00hp, Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi, 180,00hpIntroduktion till personalarbete   Omtentamen2020-06-09
   13:00-17:00 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska och samhällskunskap, 270,00hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap, 330,00hpSamhällskunskap för ämneslärare: Media och Samhällsundervisning   Tentamen2020-06-11
   13:00-17:00 FRISTÅENDE KURSER H20, Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE, 180,00hpPolitisk filosofi   Tentamen2020-06-15
   13:00-18:00 FRISTÅENDE KURSER H20, Ekonomprogrammet, 180,00hp, Systemutveckling - IT och samhälle, 180,00hpGrundläggande redovisning   Tentamen, kunskap och förståelse2020-06-11
 Lör7 Nov09:15-11:15 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240,00hpNaturvetenskap och teknik för grundlärare F-3   Omtentamen2020-08-13
   09:15-13:15 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240,00hpMatematik för grundlärare F-3: del I   Tentamen, Matematik2020-06-15
   09:15-13:15 FRISTÅENDE KURSER H20, Maskiningenjör - Produktutveckling, 180,00hpProduktutveckling I   Tentamen
2020-06-15
   09:15-13:15 Industriell ekonomi, 180,00hpProduktutveckling   Tentamen2020-06-15
   09:15-13:15 Magister i tillverkningsteknik, 60,00hp, Master i robotik och automation, 120,00hp, Magister i Robotik och Automation, 60,00hp, Master i tillverkningsteknik, 120,00hpProduktionsledning   Tentamen
2020-06-15
   09:15-13:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hpMikrobiologi, immunologi och hygien   Omtentamen

2020-06-16
   09:15-13:15 Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hpMedicinsk vetenskap, Akutsjukvård   Omtentamen2020-06-09
   09:15-13:15 Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpErsättnings- och försäkringsrätt   Omtentamen2020-06-09
   09:15-14:15 Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpFinansiell ekonomi i praktiken   Omtentamen2020-06-09
   09:15-14:15 FRISTÅENDE KURSER H20, Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpMakroekonomi   Tentamen2020-06-15
 
Vecka 49, 2020
 Fre4 Dec08:30-10:30 FRISTÅENDE KURSER H20, Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård, 60,00hpAvancerad vård vid diabetes   Omtentamen2020-06-17
   08:30-12:30 Systemutveckling - IT och samhälle, 180,00hpGrundläggande programmering med ett objektorienterat språk   Omtentamen, Del1. Problemlösning och programmeringskoncept2020-06-11
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER H20Psykologi 1-30   Omtentamen2020-06-11
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER H20, Master i robotik och automation, 120,00hpDigitala fabriker   Tentamen2020-06-15
 Lör5 Dec09:15-13:15 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240,00hp, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa, 180,00hpPerspektiv på utbildning, lärande och undervisning för grundlärare F-3, 4-6 och fritidshem   Omtentamen2020-08-13
   09:15-13:15 Högskoletekniker, Elkraft, 120,00hpAlgebra och geometri för högskoletekniker   Omtentamen2020-06-11
   09:15-13:15 Högskoletekniker, Elkraft, 120,00hpElanläggningsteknik II   Omtentamen2020-06-11
   09:15-13:15 FRISTÅENDE KURSER H20, Maskiningenjör - Industriell produktion, 180,00hpAutomatiseringsteknik I   Omtentamen2020-06-11
   09:15-13:15 Maskiningenjör, 180,00hpLogistik   Omtentamen2020-06-16
   09:15-13:15 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240,00hpMatematik för grundlärare F-3: del I   Omtentamen, Didaktisk matematik2020-06-15
   09:15-13:15 Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180,00hpDatastrukturer och algoritmer   Omtentamen2020-06-16
   09:15-13:15 FRISTÅENDE KURSER H20, Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hpIndustriella elanläggningar   Omtentamen2020-06-16
   09:15-13:15 Industriell ekonomi – Verksamhetsutveckling, 180,00hpLogistik, grundnivå   Omtentamen2020-06-16
   09:15-13:15 Lantmäteriingenjör, 180,00hpKartografi och CAD   Omtentamen2020-07-07
   09:15-14:15 Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpBeskattningsrätt för mäklare   Omtentamen2020-06-11
 
Vecka 50, 2020
 Lör12 Dec09:15-13:15 Nätverksteknik med IT-säkerhet, 120,00hpGrundläggande datateknik och programmering   Omtentamen2020-06-16
   09:15-13:15 Maskiningenjör - Produktutveckling, 180,00hpMaskinelement   Omtentamen2020-06-12
   09:15-13:15 FRISTÅENDE KURSER H20, Magister i tillverkningsteknik, 60,00hp, Master i tillverkningsteknik, 120,00hpAvancerad Materialteknik   Omtentamen2020-06-12
   09:15-13:15 Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hpElektronik   Omtentamen2020-06-12
   09:15-13:15 Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180,00hp, Maskiningenjör - Industriell produktion, 180,00hpElektronik, grundläggande, Elteknik för maskiningenjörer   Omtentamen
2020-06-12
   09:15-13:15 Högskoletekniker, Elkraft, 120,00hpGrundläggande elteknik I   Omtentamen2020-06-12
   09:15-13:15 Industriell ekonomi – Verksamhetsutveckling, 180,00hp, Maskiningenjör, 180,00hpMekanik   Omtentamen2020-06-16
   09:15-13:15 Maskiningenjör, 180,00hpRitteknik och introduktion till CAD I102, J114, J115, J117 Omtentamen, CAD2020-06-11
   09:15-13:15 Lantmätarprogrammet - Samhällsbyggnad och samhällsplanering, 180,00hpCivilrätt för lantmätare   Omtentamen2020-06-12
   09:15-13:15 Elektroingenjör, Fordon, 180,00hp, Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hpElkretsanalys I, likström   Omtentamen2020-07-07
   09:15-13:15 Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hpElförfattning och elinstallation   Omtentamen2020-06-12
   09:15-13:15 Industriell ekonomi – Verksamhetsutveckling, 180,00hpIndustriella verksamhetsprocesser   Omtentamen2020-06-12
   09:15-13:15 Lantmäteriingenjör, 180,00hpMarkåtkomst och ersättning   Omtentamen2020-06-12
   09:15-13:15 Tekniskt basår, 60,00hpMatematik 1 tekniskt basår   Omtentamen2020-06-11
   09:15-13:15 Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180,00hpDatorarkitektur   Omtentamen
2020-06-16
   09:15-14:15 FRISTÅENDE KURSER H20, Ekonomprogrammet, 180,00hp, Systemutveckling - IT och samhälle, 180,00hpGrundläggande redovisning   Omtentamen, färdighet och förmåga2020-06-11
   09:15-14:15 FRISTÅENDE KURSER H20, Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE, 180,00hpMikroteori   Omtentamen2020-06-12
   14:00-16:00 Maskiningenjör, 180,00hpRitteknik och introduktion till CAD   Omtentamen, Ritteknik Dugga2020-06-11
 
Vecka 51, 2020
 Tor17 Dec09:00-14:30 Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa, 75,00hp, Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet, 75,00hpMedicinsk vetenskap: Förskrivning av vissa läkemedel   Tentamen, Sjukdomar och specifik farmakologi2020-06-15
 Fre18 Dec08:30-12:30 Socialpsykiatrisk vård, 180,00hpVård vid psykiatriska tillstånd   Omtentamen
2020-06-16
   08:30-13:30 Ekonomprogrammet, 180,00hpBeskattningsrätt, beskattning av fysiska personer   Omtentamen2020-06-16
   13:00-17:00 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska och samhällskunskap, 270,00hp, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap, 330,00hpSamhällskunskap för ämneslärare: Media och Samhällsundervisning   Omtentamen2020-06-11
 Lör19 Dec09:15-13:15 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240,00hpMatematik för grundlärare F-3: del I   Omtentamen, Matematik2020-06-15
   09:15-13:15 Maskiningenjör, 180,00hpTillverkningsteknik I   Omtentamen2020-06-16
   09:15-13:15 Tekniskt basår, 60,00hpFysik 1 tekniskt basår   Omtentamen2020-06-12
   09:15-13:15 Elkraft, påbyggnad till filosofie kanditatexamen, 60 hp, FRISTÅENDE KURSER H20, Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180,00hp, Elektroingenjör, Fordon, 180,00hp, Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hp, Industriell ekonomi – Verksamhetsutveckling, 180,00hp, Lantmäteriingenjör, 180,00hp, Maskiningenjör, 180,00hpAlgebra och trigonometri   Omtentamen

2020-06-11
   09:15-13:15 FRISTÅENDE KURSER H20, Maskiningenjör - Produktutveckling, 180,00hpProduktutveckling I   Omtentamen
2020-06-15
   09:15-13:15 Industriell ekonomi, 180,00hpProduktutveckling   Omtentamen2020-06-15
   09:15-13:15 Magister i tillverkningsteknik, 60,00hp, Master i robotik och automation, 120,00hp, Magister i Robotik och Automation, 60,00hp, Master i tillverkningsteknik, 120,00hpProduktionsledning   Omtentamen
2020-06-15
   09:15-13:15 FRISTÅENDE KURSER H20, Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE, 180,00hpPolitisk filosofi   Omtentamen2020-06-15
   09:15-13:15 Systemutveckling - IT och samhälle, 180,00hpGrundläggande programmering med ett objektorienterat språk   Omtentamen Del2. Grunder i programmering2020-06-12
   09:15-14:15 Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpFastighetsrätt   Omtentamen2020-06-12
   09:15-14:15 FRISTÅENDE KURSER H20, Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hpMakroekonomi   Omtentamen2020-06-15
   09:15-14:15 FRISTÅENDE KURSER H20, Ekonomprogrammet, 180,00hp, Systemutveckling - IT och samhälle, 180,00hpGrundläggande redovisning   Omtentamen, kunskap och förståelse2020-06-11
 
Vecka 52, 2020
 Mån21 Dec08:30-11:30 Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hpOmvårdnad vid somatisk ohälsa   Omtentamen2020-06-16
 
Vecka 2, 2021
 Lör16 Jan09:15-13:15 FRISTÅENDE KURSER H20, Master i robotik och automation, 120,00hpDigitala fabriker   Omtentamen2020-06-15
   09:15-13:15 Kursen avvecklasBygg- och anläggningsteknikTredje tillfället (sista)  Tentamen. Bygg- och anläggningsteknik.

Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod 16 dec 2020 - 8 jan 2021
2020-05-14
 
Vecka 4, 2021
 Tor28 Jan09:00-14:30 Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa, 75,00hp, Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet, 75,00hpMedicinsk vetenskap: Förskrivning av vissa läkemedel   Omtentamen, Sjukdomar och specifik farmakologi2020-06-15

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
B210 Datasal B210 2   21
Canvas Canvas 0   0
I102 Datasal I102 1   14
J114 Datasal J114 1   21
J115 Datasal J115 1   21
J117 Datasal J117 1   14
Zoom Zoom 0   0

Kurser  
Id Kursnamn
AFA100-20201-P7032- Anatomi och fysiologi
AFH100-20192-P3310- Analys för högskoletekniker
AGH100-20202-P3621- Algebra och geometri för högskoletekniker
AIU600-20201-77013- Allergisjukdomar, intoleranser och utredningar
AKI600-20201-P7049- Avancerad vård och omvårdnad vid komplexa tillstånd inom intensivvård
AKO600-20201-78033- Medicinsk vetenskap: astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom
ALE100-20182-P3040- Algebra och envariabelanalys I
ALT100-20182-P4011- Algebra och trigonometri
ALT100-20202-L3125- Algebra och trigonometri
ALT100-20202-P3614- Algebra och trigonometri
ALT100-20202-P3636- Algebra och trigonometri
AMT601-20202-E1524- Avancerad Materialteknik
AMT601-20202-P1754- Avancerad Materialteknik
AMT601-20202-X1700- Avancerad Materialteknik
AOE100-20182-P3042- Algebra och envariabelanalys II
ARA100-20201-P1230- Arbetsrätt I
ARA100-20201-PH003- Arbetsrätt I
ARA100-20201-PO003- Arbetsrätt I
ARA102-20201-22174- Associationsrätt
ATC501-20202-E3001- Automatiseringsteknik I
ATC501-20202-PD093- Automatiseringsteknik I
ATC501-20202-X3001- Automatiseringsteknik I
AUS400-20201-P3647- Automationssystem
AVD600-20202-77161- Avancerad vård vid diabetes
AVD600-20202-P7254- Avancerad vård vid diabetes
BAT100-20182-P3041-Andra tillfället Bygg- och anläggningsteknik
BAT100-20182-P3041-Tredje tillfället (sista) Bygg- och anläggningsteknik
BFM200-20202-P2223- Beskattningsrätt för mäklare
BRA101-20202-P1232- Beskattningsrätt, beskattning av fysiska personer
BVT201-20201-P3076- Brandväggsteknik
CAD200-20201-L3122- CAD/CAE
CAD200-20201-PD129- CAD/CAE
CAD200-20201-X3122- CAD/CAE
CFB300-20201-E2162- Corporate Finance
CFB300-20201-L2141- Corporate Finance
CFB300-20201-L2167- Corporate Finance
CFB300-20201-P2200- Corporate Finance
CLA101-20202-P3633- Civilrätt för lantmätare
DAK101-20202-P3883- Datorarkitektur
DAL201-20202-P3377- Datastrukturer och algoritmer
DIF700-20202-E4002- Digitala fabriker
DIF700-20202-P1509- Digitala fabriker
DIF700-20202-P1702- Digitala fabriker
DIF700-20202-X4002- Digitala fabriker
DME201-20201-P3030- Datakommunikation med elkrafttillämpningar
EAR200-20192-P3431- Ekonomisk analys och externredovisning
EBB300-20192-P3261- Elanläggningsberäkningar
EKB300-20201-P3026- Eldistribution och kontrollanläggningar
EKL101-20202-P3619- Elkretsanalys I, likström
ELI200-20202-P3032- Elförfattning och elinstallation
ELK201-20202-P3468- Elektronik
ELK202-20202-P3378- Elektronik, grundläggande
ELT201-20202-P3354- Elanläggningsteknik II
ESA106-20192-L1227- Ekonomistyrning
ESA106-20192-P8124- Ekonomistyrning
ESR202-20202-P4600- Ersättnings- och försäkringsrätt
ETA202-20202-PD095- Elteknik för maskiningenjörer
ETK201-20201-P3648- Elanläggningsteknik I
FBT200-20201-P3112- Fastighetsbildningsteknik 1
FEP100-20202-P2201- Finansiell ekonomi i praktiken
FHR100-20202-P2283- Fastighetsrätt
FIE100-20201-E2163- Finansiell ekonomi
FIE100-20201-L2137- Finansiell ekonomi
FIE100-20201-L2163- Finansiell ekonomi
FIE100-20201-P2289- Finansiell ekonomi
FIR100-20202-E1509- Finansiell rapportering och analys
FIR100-20202-P1736- Finansiell rapportering och analys
FYXF01-20202-P3627- Fysik 1 tekniskt basår
FYXF01-20202-P3802- Fysik 1 tekniskt basår
GDA103-20202-P3625- Grundläggande datateknik och programmering
GEL201-20192-P3311- Grundläggande elteknik II
GET100-20202-P3622- Grundläggande elteknik I
GLR100-20202-L1289- Grundläggande redovisning
GLR100-20202-P2074- Grundläggande redovisning
GMT200-20201-P3405- Grundläggande mätningsteknik
GMT201-20201-P3553- Grundläggande mätningsteknik
GPA131-20202-P1305- Grundläggande programmering med ett objektorienterat språk
GST100-20201-P3352- Grundläggande styrteknik
HFB300-20201-PD161- Hållfasthetslära, fortsättningsnivå
HFG100-20182-PV284- Hållfasthetslära, grundkurs
HFM100-20181-PD161- Hållfasthetslära och mekanik
IEK100-20201-P3145- Industriell ekonomi och kvalitetsutveckling
IEL400-20202-L3141- Industriella elanläggningar
IEL400-20202-P3140- Industriella elanläggningar
IFS200-20201-L1250- Investeringsbedömning och finansiell styrning
IFS200-20201-P3220- Investeringsbedömning och finansiell styrning
INE100-20201-E2160- Internationell ekonomi
INE100-20201-L2136- Internationell ekonomi
INE100-20201-L2162- Internationell ekonomi
INE100-20201-P2290- Internationell ekonomi
INE102-20201-P3466- Industriell ekonomi
INM110-20201-PD006- Industriell marknadsföring
ITP100-20202-PAH01- Introduktion till personalarbete
ITP100-20202-PAO11- Introduktion till personalarbete
IVP100-20202-P3644- Industriella verksamhetsprocesser
KAC100-20202-P3508- Kartografi och CAD
KMB300-20201-E2152- Kvantitativa metoder
KMB300-20201-L2138- Kvantitativa metoder
KMB300-20201-L2164- Kvantitativa metoder
KMB300-20201-P2097- Kvantitativa metoder
LIS200-20202-P1583-Västervik Ledarskap i socialt och socialpedagogiskt arbete
LIS200-20202-P1594-Trollhättan Ledarskap i socialt och socialpedagogiskt arbete
LOA200-20201-33111- Logistik I
LOA201-20202-P3457- Logistik, grundnivå
LOA202-20202-P3512- Logistik
LOA202-20202-P3547- Logistik
LPO401-20201-P2021- Utöva, leda och utveckla professionell omvårdnad
MAE100-20201-P1227- Makroekonomi
MAE100-20202-E1516- Makroekonomi
MAE100-20202-L1581- Makroekonomi
MAE100-20202-P1730- Makroekonomi
MAG200-20181-PD124- Matematik för grundlärare 4-6: del I
MAG200-20191-P1502- Matematik för grundlärare 4-6: del I
MAG200-20201-P5361- Matematik för grundlärare 4-6: del I
MAG210-20201-P5060- Matematik för grundlärare 4-6: del I
MAR400-20202-P3115- Markåtkomst och ersättning
MAXF01-20202-P3628- Matematik 1 tekniskt basår
MAXF01-20202-P3803- Matematik 1 tekniskt basår
MEA150-20191-PD179- Mekanik, grundkurs
MEA201-20192-PD101- Mekanik, fortsättningskurs
MEK201-20182-P3239- Mekanik I
MEK202-20191-P3240- Mekanik II
MEK203-20202-P3513- Mekanik
MEL400-20202-P4000- Maskinelement
MEV400-20202-P7059- Medicinsk vetenskap, Akutsjukvård
MGR200-20202-P1526- Matematik för grundlärare F-3: del I
MIA100-20202-P4580- Mikrobiologi, immunologi och hygien
MIE100-20201-E2153- Mikroekonomi
MIE100-20201-L2134- Mikroekonomi
MIE100-20201-L2160- Mikroekonomi
MIE100-20201-P1226- Mikroekonomi
MIE100-20202-E9517- Mikroekonomi
MIE100-20202-L1580- Mikroekonomi
MIE100-20202-P1729- Mikroekonomi
MIT200-20202-E1519- Mikroteori
MIT200-20202-L1577- Mikroteori
MIT200-20202-P1067- Mikroteori
MML100-20201-L3100- Miljöteknik och miljöledning
MML100-20201-PD003- Miljöteknik och miljöledning
MSA170-20201-P3272- Matematisk statistik
MVB900-20202-P7709- Medicinsk vetenskap: Förskrivning av vissa läkemedel
NTF101-20201-P3189- Naturvetenskap och teknik i förskola och förskoleklass
NTG101-20202-P5319- Naturvetenskap och teknik för grundlärare F-3
OSO200-20201-P7742- Omvårdnad vid somatisk ohälsa
OSO200-20202-P7023- Omvårdnad vid somatisk ohälsa
PDE200-20201-P3353- Praktisk datakommunikation med elkrafttillämpningar
PFA110-20202-E1521- Politisk filosofi
PFA110-20202-P1733- Politisk filosofi
PRD400-20202-E3000- Produktutveckling I
PRD400-20202-PD160- Produktutveckling I
PRD400-20202-X3000- Produktutveckling I
PRD420-20202-P4007- Produktutveckling
PSK110-20202-15020- Psykologi 1-30
PTA102-20201-L3123- Produktionsteknik
PTA102-20201-PD007- Produktionsteknik
PTA102-20201-X3123- Produktionsteknik
PTL600-20202-P1744- Produktionsledning
PUL100-20202-P5348- Perspektiv på utbildning, lärande och undervisning för grundlärare F-3, 4-6 och fritidshem
RBK600-20202-E1528- Robotkörkort
RBK600-20202-P1742- Robotkörkort
RBK600-20202-X1702- Robotkörkort
RIC100-20202-P3618- Ritteknik och introduktion till CAD
RLT200-20201-P3263- Reglerteknik
RLT400-20191-P8135- Reglerteknik
SAJ201-20201-15014- Det sociala arbetets juridik med inriktning mot personer med psykisk ohälsa
SAJ201-20201-P7622- Det sociala arbetets juridik med inriktning mot personer med psykisk ohälsa
SDS101-20201-P1548- Samhällskunskap för ämneslärare: Demokrati och samhälle
SGL200-20191-P1501- Svenska för grundlärare 4-6: Läs- och skrivutveckling
SMS200-20202-P1550- Samhällskunskap för ämneslärare: Media och Samhällsundervisning
SPA175-20201-PD136- Strukturerad programmering med C
SPF610-20201-LE553- Statistisk processtyrning och försöksplanering
SSM200-20201-P5194- Samhällskunskap för ämneslärare: Samhällsvetenskaplig metodologi
SVM101-20182-P1500- Svenska och matematik för grundlärare 4-6: Den språkande och matematiska människan
SVM101-20192-P5284- Svenska och matematik för grundlärare 4-6: Den språkande och matematiska människan
SVM101-20192-P5362- Svenska och matematik för grundlärare 4-6: Den språkande och matematiska människan
SVM700-20201-LE552- Svetsmetallurgi
SVM700-20201-P1708- Svetsmetallurgi
TDC500-201045-50-NML-Dag-10368- Termodynamik
TEB311-20192-P3133- Transformatorer och elnät
TSB120-20201-P8116- Tjänsteorienterad systemarkitektur
TVB100-20202-P3514- Tillverkningsteknik I
TVB100-20202-P3549- Tillverkningsteknik I
UVK100-20202-P5346- Perspektiv på utbildning, lärande och undervisning i förskola och förskoleklass
VKA200-20201-P3577- Verksamhetsstyrning och kalkylering
VPA200-20192-P1328- Verksamhetsprocesser
VPT100-20202-P3144- Vård vid psykiatriska tillstånd
VSA110-20201-P1216- Verksamhets- och systemutveckling

Program  
Id Programnamn
ELF1-60-H18- Elkraft, påbyggnad till filosofie kanditatexamen, 60 hp
ELF1-60-H19- Elkraft, påbyggnad till filosofie kanditatexamen, 60 hp
ELF1-60-H20- Elkraft, påbyggnad till filosofie kanditatexamen, 60 hp
FRISTÅENDE KURSER-H19- FRISTÅENDE KURSER H19
FRISTÅENDE KURSER-H20- FRISTÅENDE KURSER H20
FRISTÅENDE KURSER-V20- FRISTÅENDE KURSER V20
KURS SOM UPPHÖR- Kursen avvecklas
LAAGS-H17- Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska och samhällskunskap, 270,00hp
LAAGS-H19- Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska och samhällskunskap, 270,00hp
LAAGS-SH-H17- Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska och samhällskunskap, 270,00hp
LAAGS-SV-H17- Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska och samhällskunskap, 270,00hp
LAFOG-H18- Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240,00hp
LAFOG-H19- Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240,00hp
LAFOG-H20- Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240,00hp
LAGEN-ENSH-H16- Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Engelska, 330,00hp
LAGRA-H19- Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6: Arbetsintegrerad lärarutbildning, 240,00hp
LAGRU-H18- Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240,00hp
LAGSH-H19- Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap, 330,00hp
LAGSH-SHEN-H17- Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap, 330,00hp
LAGSH-SHEN-H19- Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap, 330,00hp
LAGSH-SHGU-H17- Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap, 330,00hp
LAGSH-SHGU-H19- Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap, 330,00hp
LAGSH-SHSA-H19- Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap, 330,00hp
LAGSH-SHSV-H17- Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap, 330,00hp
LAGSH-SHSV-H19- Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap, 330,00hp
LAGSV-SVSH-H16- Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Svenska, 330,00hp
LGFOR-H18- Förskollärarprogrammet, 210,00hp
LGFOR-H20- Förskollärarprogrammet, 210,00hp
LGHEM-H20- Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa, 180,00hp
SAFIA-H20- Magister i finans, 60,00hp
SAFIA1-H20- Magister i finans, 60,00hp
SGENO-H18- Ekonomprogrammet, 180,00hp
SGENO-H19- Ekonomprogrammet, 180,00hp
SGENO-H20- Ekonomprogrammet, 180,00hp
SGENO1-H17- Ekonomprogrammet, 180,00hp
SGENO1-H18- Ekonomprogrammet, 180,00hp
SGENO1-H19- Ekonomprogrammet, 180,00hp
SGENO1-H20- Ekonomprogrammet, 180,00hp
SGIPE-H18- Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE, 180,00hp
SGIPE-H19- Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE, 180,00hp
SGIPE-H20- Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE, 180,00hp
SGIPE1-H18- Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE, 180,00hp
SGIPE1-H19- Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE, 180,00hp
SGIPE1-H20- Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE, 180,00hp
SGMEF-H18- Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hp
SGMEF-H19- Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hp
SGMEF-H20- Mäklarekonomprogrammet, fastighet och finans, 180,00hp
SGPAH-H18- Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa, 180,00hp
SGPAH-H20- Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbetsliv och hälsa, 180,00hp
SGPAO-H18- Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi, 180,00hp
SGPAO-H20- Personalvetarprogrammet med inriktning mot Arbets- och organisationspsykologi, 180,00hp
SGSIS-H17- Systemutveckling - IT och samhälle, 180,00hp
SGSIS-H18- Systemutveckling - IT och samhälle, 180,00hp
SGSIS-H19- Systemutveckling - IT och samhälle, 180,00hp
SGSIS-H20- Systemutveckling - IT och samhälle, 180,00hp
SGSIS1-H17- Systemutveckling - IT och samhälle, 180,00hp
SGSIS1-H18- Systemutveckling - IT och samhälle, 180,00hp
SGSIS1-H19- Systemutveckling - IT och samhälle, 180,00hp
SGSOP-H18- Socialpedagogiska programmet, 180,00hp
SGSOP1-H18- Socialpedagogiska programmet, 180,00hp
TAPTK-H20- Magister i tillverkningsteknik, 60,00hp
TAPTK1-H20- Magister i tillverkningsteknik, 60,00hp
TARAU-H19- Master i robotik och automation, 120,00hp
TARAU-H20- Master i robotik och automation, 120,00hp
TARAU1-H19- Master i robotik och automation, 120,00hp
TARAU1-H20- Master i robotik och automation, 120,00hp
TARAU2-H19- Master i robotik och automation, 120,00hp
TARAU3-H19- Master i robotik och automation, 120,00hp
TAROA-H20- Magister i Robotik och Automation, 60,00hp
TAROA1-H20- Magister i Robotik och Automation, 60,00hp
TATIK-H19- Master i tillverkningsteknik, 120,00hp
TATIK-H20- Master i tillverkningsteknik, 120,00hp
TATIK1-H19- Master i tillverkningsteknik, 120,00hp
TATIK1-H20- Master i tillverkningsteknik, 120,00hp
TGDIP-H18- Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180,00hp
TGDIP-H19- Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180,00hp
TGDIP-H20- Datateknik, högskoleingenjör - programmering och nätverksteknik, 180,00hp
TGELF-H20- Elektroingenjör, Fordon, 180,00hp
TGELK-H17- Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hp
TGELK-H18- Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hp
TGELK-H19- Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hp
TGELK-H20- Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hp
TGELK1-H17- Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hp
TGELK1-H18- Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hp
TGELK1-H19- Elektroingenjör, Elkraft, 180,00hp
TGHTE-H19- Högskoletekniker, Elkraft, 120,00hp
TGHTE-H20- Högskoletekniker, Elkraft, 120,00hp
TGIEK-H17- Industriell ekonomi, 180,00hp
TGIEK-H18- Industriell ekonomi, 180,00hp
TGIEK1-H17- Industriell ekonomi, 180,00hp
TGIEK1-H18- Industriell ekonomi, 180,00hp
TGIEK2-H18- Industriell ekonomi, 180,00hp
TGIEV-H19- Industriell ekonomi – Verksamhetsutveckling, 180,00hp
TGIEV-H20- Industriell ekonomi – Verksamhetsutveckling, 180,00hp
TGIEV1-H19- Industriell ekonomi – Verksamhetsutveckling, 180,00hp
TGLAI-H18- Lantmäteriingenjör, 180,00hp
TGLIN-H19- Lantmäteriingenjör, 180,00hp
TGLIN-H20- Lantmäteriingenjör, 180,00hp
TGMIP-H18- Maskiningenjör - Industriell produktion, 180,00hp
TGMIP1-H17- Maskiningenjör - Industriell produktion, 180,00hp
TGMIP1-H18- Maskiningenjör - Industriell produktion, 180,00hp
TGMPU-H18- Maskiningenjör - Produktutveckling, 180,00hp
TGMPU1-H17- Maskiningenjör - Produktutveckling, 180,00hp
TGMPU1-H18- Maskiningenjör - Produktutveckling, 180,00hp
TGMTD-H19- Maskiningenjör, 180,00hp
TGMTD-H20- Maskiningenjör, 180,00hp
TGMTD1-H19- Maskiningenjör, 180,00hp
TGMTK-H19- Maskiningenjör, 180,00hp
TGMTK-H20- Maskiningenjör, 180,00hp
TGMTK1-H19- Maskiningenjör, 180,00hp
TGNIT-H18- Nätverksteknik med IT-säkerhet, 120,00hp
TGNIT-H20- Nätverksteknik med IT-säkerhet, 120,00hp
TGSSP-H19- Lantmätarprogrammet - Samhällsbyggnad och samhällsplanering, 180,00hp
TGSSP-H20- Lantmätarprogrammet - Samhällsbyggnad och samhällsplanering, 180,00hp
TZB60-H20- Tekniskt basår, 60,00hp
TZB601-H20- Tekniskt basår, 60,00hp
VADIA-H20- Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot diabetesvård, 60,00hp
VAFOL-H19- Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa, 75,00hp
VAFOL1-H18- Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - folkhälsa, 75,00hp
VAIVA-H19- Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård, 60,00hp
VAIVA1-H19- Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård, 60,00hp
VAVIH-H19- Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet, 75,00hp
VAVIH1-H18- Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska - avancerad vård i hemmet, 75,00hp
VGPSY-H19- Socialpsykiatrisk vård, 180,00hp
VGSSK-H17- Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hp
VGSSK-H18- Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hp
VGSSK-H19- Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hp
VGSSK-V19- Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hp
VGSSK-V20- Sjuksköterskeprogrammet, 180,00hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder