Schema
Signatur: Tentamen,
Datum: 2021-06-22 - 2021-12-21
 
Utskrivet: 2021-06-22 17:11:25
Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder
  Dag Datum
Start-Slut
Program Kurs.grp Grupp Lokal Hjälpm. Moment
Uppdat.
 
Vecka 33, 2021
 Tis17 Aug08:30-13:30 FRISTÅENDE KURSER H20, Bachelor of Science Programme in Business and Economics, 180,00hp, Systems development - IT and society, 180,00hpAccounting, Basic Level   Extra omtentamen, färdighet och förmåga.2021-02-24
 Ons18 Aug08:30-13:30 FRISTÅENDE KURSER V21, Bachelor of Science Programme in Business and Economics, 180,00hpFinancial Accounting II   Extra omtentamen, Koncernredovisning. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan i Ladok.2021-06-14
 Tor19 Aug08:30-13:30 FRISTÅENDE KURSER H20, Bachelor of Science Programme in Business and Economics, 180,00hp, Systems development - IT and society, 180,00hpAccounting, Basic Level   Extra omtentamen, kunskap och förståelse.2021-02-24
 Lör21 Aug08:30-12:30 Industrial Engineering and Management, 180,00hp, Mechanical Engineering, 180,00hpMultidimensional calculus   Extra omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2021-06-01
 
Vecka 34, 2021
 Mån23 Aug08:30-09:15 Nursing Programme, 180,00hpAnatomy and Physiology   Omtentamen. Tentamen 2, del C. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Anmälan görs i Ladok2021-02-02
   08:30-11:00 Mechanical Engineering, 180,00hpMachine element II   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan i Ladok.2021-05-25
   08:30-12:30 Electrical Engineering, Electric Power Technology, 180,00hpMeasurement Techniques in Power systems   Omtentamen. Anmälan i Ladok.2021-06-14
   08:30-12:30 Electrical Engineering, Vehicle, 180,00hp, Electrical Engineering, Electric Power Technology, 180,00hpIndustrial Engineering   Omtentamen. Anmälan i Ladok.2021-06-07
   08:30-12:30 Mechanical Engineering, 180,00hpSustainable developement   Hemomtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok2021-03-23
   08:30-12:30 Higher Education Technician, Electric Power Technology, 120,00hpElectric Power Systems Technology I   Omtentamen. Anmälan i Ladok.2021-06-14
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER V21, Industrial Engineering and Management, 180,00hp, Industrial Engineering and Management - Operations Development, 180,00hpManufacturing Processes   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan i Ladok2021-03-31
   08:30-12:30 Surveying Engineering, 180,00hpEngineering Surveying and Organization   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan i Ladok.2021-02-24
   08:30-12:30 Computer Engineering - programming and network technology, 180,00hpObject-oriented programming with C++ Zoom Omprov, Teoretiskt och praktiskt prov2021-03-22
   08:30-13:30 FRISTÅENDE KURSER V21, Broker economists program, Real Estate and Finance, 180,00hpFinancial Economics   Omtentamen. Anmälan i Ladok.2021-06-16
   10:30-11:15 Nursing Programme, 180,00hpAnatomy and Physiology   Omtentamen. Tentamen 2, del D. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Anmälan görs i Ladok2021-02-02
 Tis24 Aug08:30-12:30 Industrial Engineering and Management - Operations Development, 180,00hpMarket developement   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan i Ladok.2021-03-23
   08:30-12:30 Kursen avvecklasElectrical Machines and ConvertorsFörsta tillfället  Examinationsform: Individuell skriftlig salstentamen 24/8 2021 08:30-12:30 Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 1/7-16/8 20212021-06-14
   08:30-12:30 Mechanical Engineering, 180,00hpStructured Programming with C   Omtentamen. Examination ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter.2021-04-14
   08:30-12:30 Network Technology and IT-security, 120,00hpWireless Networks   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan i Ladok.2021-02-24
   08:30-12:30 Computer Engineering - programming and network technology, 180,00hp, Network Technology and IT-security, 120,00hpOperating Systems with GNU/Linux   Extra omtentamen. Anmälan görs i Ladok2021-06-04
   08:30-13:30 FRISTÅENDE KURSER V21, Broker economists program, Real Estate and Finance, 180,00hpReal Estate Finance   Omtentamen. Anmälan i Ladok.2021-06-16
   09:00-13:00 Bachelor of Science Programme in Business and Economics, 180,00hp, Programme in Human Resources - Work life and Health, 180,00hp, Programme in Human Resources - Work and Organisational Psychology, 180,00hpLabour Law I   Hemomtentamen2021-02-19
 Ons25 Aug08:30-12:30 Surveying Engineering, 180,00hpBasic Land Surveying   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan i Ladok.2021-02-24
   08:30-12:30 Industrial Engineering and Management - Operations Development, 180,00hpOperation management and assessment   Omtentamen. Anmälan görs i Ladok.2021-06-14
   08:30-12:30 Manufacturing Engineering, 120,00hpStatistical process control and Design of experiments   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan i Ladok.2021-02-24
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER V21, Mechanical Engineering, 180,00hpManufacturing II   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan i Ladok.
2021-02-24
   08:30-12:30 Computer Engineering - programming and network technology, 180,00hp, Electrical Engineering, Electric Power Technology, 180,00hp, Mechanical Engineering, 180,00hpFeedback Control Engineering   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan i Ladok.
2021-02-24
   08:30-13:30 FRISTÅENDE KURSER V21, Bachelor of Science Programme in Business and Economics, 180,00hpInvestment and Finance Management   Omtentamen. Anmälan görs i Ladok.2021-06-07
   09:00-12:00 Higher Education Technician, Electric Power Technology, 120,00hpBasic Control Systems Zoom Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan i Ladok2021-05-24
   09:00-13:00 Kursen avvecklasRobotic SystemsFörsta tillfället  Examination 25/8 2021 kl. 0900-1300. Examination ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Anmälan till mikael.ericsson@hv.se2021-06-08
 Tor26 Aug08:30-10:30 Elkraft, påbyggnad till filosofie kanditatexamen, 60 hp, Computer Engineering - programming and network technology, 180,00hp, Electrical Engineering, Electric Power Technology, 180,00hp, Industrial Engineering and Management, 180,00hp, Mechanical Engineering, 180,00hpAlgebra and Trigonometry   Extra omtentamen dugga 1, för dig som läste kursen 2018 eller tidigare. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida, Algebra och trigonometri - Special, kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2021-04-27
   09:00-13:00  Mechanics   Extra omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2021-05-24
   09:00-13:00 Mechanical Engineering, 180,00hpStrength of Materials, II   Extra omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2021-05-24
   10:00-12:00 Electrical Engineering, Vehicle, 180,00hp, Electrical Engineering, Electric Power Technology, 180,00hp, Network Technology and IT-security, 120,00hpIntroduction to programming with Python and IoT   Omtentamen hemtentamen, 1,5 tim2021-05-21
   18:00-19:00 Electrical Engineering, Vehicle, 180,00hp, Electrical Engineering, Electric Power Technology, 180,00hp, Network Technology and IT-security, 120,00hpIntroduction to programming with Python and IoT   Deadline VG-uppgift, 19:00, frivillig2021-05-21
 Fre27 Aug08:00-12:00 Nursing Programme, 180,00hpPractice, lead and develop professional nursing   Extra omtentamen, NKSE teoretiska prov.

2021-01-27
   08:30-12:30 Computer Engineering - programming and network technology, 180,00hp, Electrical Engineering, Electric Power Technology, 180,00hp, Industrial Engineering and Management - Operations Development, 180,00hp, Surveying Engineering, 180,00hp, Mechanical Engineering, 180,00hpMathematical Statistics   Omtentamen. Anmälan i Ladok.2021-06-03
   08:30-12:30 Higher Education Technician, Electric Power Technology, 120,00hpPractical Computer Communication with Power Engineering Applications   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan i Ladok.2021-02-24
   08:30-12:30 Education Programme: Primary Education Teachers - School Years 4-6, Work Integrated Education Learning, 240,00hpMathematics for middle years teachers (grades 4-6): Part I   Tentamen2021-02-24
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER V21, Manufacturing Engineering, 120,00hpWelding Metallurgy   Omtentamen/Examination.The examination is performed in Canvas, no registration in Ladok is necessary. Contact Service center if you need access to the course page in Canvas2021-02-24
   08:30-12:30 FRISTÅENDE KURSER V21, Mechanical Engineering, 180,00hpCAD/CAE   Omtentamen. Anmälan i Ladok.
2021-06-07
   08:30-13:30 FRISTÅENDE KURSER H20Management Accounting   Extra omtentamen. Anmälan i Ladok2021-06-14
   08:30-13:30 FRISTÅENDE KURSER V21, Broker economists program, Real Estate and Finance, 180,00hpCorporate Finance   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan i Ladok.2021-02-24
   08:30-13:30 FRISTÅENDE KURSER H20, Bachelor of Science Programme in Business and Economics, 180,00hp, Systems development - IT and society, 180,00hpManagement Accounting   Extra omtentamen. Anmälan i Ladok2021-06-14
   09:00-13:00 FRISTÅENDE KURSER V21, Bachelor of Science Programme in Business and Economics, 180,00hpCompany Law   Omtentamen. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter.2021-04-12
 Lör28 Aug08:30-10:30 Elkraft, påbyggnad till filosofie kanditatexamen, 60 hp, Computer Engineering - programming and network technology, 180,00hp, Electrical Engineering, Electric Power Technology, 180,00hp, Industrial Engineering and Management, 180,00hp, Mechanical Engineering, 180,00hpAlgebra and Trigonometry   Extra omtentamen dugga 2, för dig som läste kursen 2018 eller tidigare. Examinationen ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida, Algebra och trigonometri - Special, kontakta Servicecenter. Ingen anmälan görs i Ladok.2021-04-27
   09:15-13:15  Social studies, Primary Education School Years 4-6: HistoryTredje tillfället (sista)  Examinationsform: Salstentamen
28 augusti 2021 kl. 09:15-13:15
Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 1/7 2021 - 20/8 2021
2021-06-14
   09:15-13:15 Industrial Engineering and Management - Operations Development, 180,00hpManagement Accounting and Financial Accounting   Extra omtentamen. Anmälan i Ladok2021-06-14
   09:15-13:15 Kursen avvecklasIndustrial Engineering and Quality ManagementTredje tillfället (sista)  Examination 28/8 2021 kl. 0915-1315. Examination ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 28/7 -20/8 2021.2021-06-08
 Sön29 Aug00:01-23:59 Kursen avvecklasUser Centred Systems AnalysisL1304Andra tillfället  Examinationsform: Inlämningsuppgift
29/8 2021 kl. 23.59.
Examination ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan i Ladok.
2021-04-28
 
Vecka 35, 2021
 Mån30 Aug08:00-17:00 Kursen avvecklasSocial Work Regarding People with Mental Ill-HealthAndra tillfället  Examination 30/8 2021 kl. 08:00-17:00. Examination ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 21/6 - 9/8 2021.2021-03-19
   08:00-17:00 Kursen avvecklasSocial work, human, society and life conditionsAndra tillfället  Examination 30/8 2021 kl. 08:00-17:00. Examination ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 21/6 - 9/8 2021.2021-03-19
   09:00-13:00 Kursen avvecklasSocial Legislation within psychiatric ill-healthAndra tillfället  Examination 30 augusti 2021 kl. 0900-1300. Examination ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 30 juli - 22 augusti 2021.2021-02-18
 Lör4 Sep08:00-23:59 FRISTÅENDE KURSER H20, Bachelor of Science Programme in Business and Economics, 180,00hp, Systems development - IT and society, 180,00hpOrganisation Theory and Theory of Science Canvas Extra omexamination

2021-06-11
 Sön5 Sep00:00-23:59 FRISTÅENDE KURSER H20, Bachelor of Science Programme in Business and Economics, 180,00hp, Systems development - IT and society, 180,00hpOrganisation Theory and Theory of Science Canvas Extra omexamination

2021-06-11
 
Vecka 36, 2021
 Mån6 Sep08:00-17:00 Kursen avvecklasSocial Work Regarding People with Mental Ill-HealthAndra tillfället  Examination 30/8 2021 kl. 08:00-17:00. Examination ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 2/8 - 16/8 2021.2021-03-19
 Fre10 Sep08:00-17:00 Kursen avvecklasSocial work, human, society and life conditionsAndra tillfället  Examination 10/9 2021 kl. 08:00-17:00. Examination ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 6/8 - 20/8 2021.2021-03-19
   08:30-12:30 Education Programme: Primary Education Teachers - School Years 4-6, Work Integrated Education Learning, 240,00hpSwedish for Primary Education Teachers (grades 4-6): The Development of Reading and Writing   Tentamen2021-06-09
 
Vecka 38, 2021
 Mån20 Sep08:30-10:30  Science and technology in preschool   Extra omtentamen2021-06-09
 
Vecka 39, 2021
 Tor30 Sep08:30-13:30 Kursen avvecklasBusiness administration för brokers and realtorsFörsta tillfället  Redovisning. Examinationsform: Salstentamen
30/9 2021 kl 08.30-13.30. Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 30/7 - 2/9 2021
2021-04-30
 Fre1 Okt08:30-12:30 Education Programme: Primary Education Teachers - School Years 4-6, Work Integrated Education Learning, 240,00hpMathematics for middle years teachers (grades 4-6): Part I   Omtentamen2021-03-18
   08:30-12:30 Kursen avvecklasElectrical Machines and ConvertorsAndra tillfället  Examinationsform: Individuell skriftlig salstentamen 1/10 2021 08:30-12:30 Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 1/9 - 23/9 20212021-03-30
 Lör2 Okt09:15-13:15 Higher Education Technician, Electric Power Technology, 120,00hpAlgebra and Geometry for Technicians   Extra omtentamen2021-06-21
   09:15-14:15 Kursen avvecklasBusiness administration för brokers and realtorsFörsta tillfället  Styrning. Examinationsform: Salstentamen
2/10 2021 kl 09.15-14.15. Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 2/8 - 4/9 2021
2021-04-30
 Sön3 Okt00:01-23:59 Kursen avvecklasUser Centred Systems AnalysisL1304Tredje tillfället (sista)  Examinationsform: Inlämningsuppgift
3/10 2021 kl. 23.59.
Examination ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Ingen anmälan i Ladok.
2021-04-28
 
Vecka 43, 2021
 Mån25 Okt08:00-17:00 Kursen avvecklasSocial work, human, society and life conditionsTredje tillfället (sista)  Examination 25/10 2021 kl. 08:00-17:00. Examination ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 16/8 - 4/10 2021.2021-03-19
 Fre29 Okt08:00-17:00 Kursen avvecklasSocial Work Regarding People with Mental Ill-HealthTredje tillfället (sista)  Examination 29/10 2021 kl. 08:00-17:00. Examination ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 20/8 - 8/10 2021.2021-03-19
 
Vecka 44, 2021
 Ons3 Nov14:00-18:00 Manufacturing Engineering, 120,00hpAdditive Manufacturing   Extra omtentamen2021-06-21
 
Vecka 45, 2021
 Mån8 Nov08:00-17:00 Kursen avvecklasSocial Work Regarding People with Mental Ill-HealthTredje tillfället (sista)  Examination 21/11 2021 kl. 08:00-17:00. Examination ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 4/10 - 18/10 2021.2021-03-19
 
Vecka 46, 2021
 Mån15 Nov08:00-17:00 Kursen avvecklasSocial work, human, society and life conditionsTredje tillfället (sista)  Examination 15/11 2021 kl. 08:00-17:00. Examination ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 11/10 - 25/10 2021.2021-03-19
 Fre19 Nov09:00-13:00 Kursen avvecklasSocial Legislation within psychiatric ill-healthTredje tillfället (sista)  Examination 19 novenber 2021 kl. 0900-1300. Examination ges på distans via Canvas, om du saknar tillgång till kursens Canvassida kontakta Servicecenter. Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 19 oktober - 11 november2021-03-11
 
Vecka 48, 2021
 Tor2 Dec08:30-13:30 Kursen avvecklasBusiness administration för brokers and realtorsAndra tillfället  Redovisning. Examinationsform: Salstentamen
2/12 2021 kl 08.30-13.30. Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 2/10 - 4/11 2021
2021-04-30
 Fre3 Dec08:30-12:30 Education Programme: Primary Education Teachers - School Years 4-6, Work Integrated Education Learning, 240,00hpSwedish for Primary Education Teachers (grades 4-6): The Development of Reading and Writing   Omtentamen2021-06-09
 Lör4 Dec09:15-14:15 Kursen avvecklasBusiness administration för brokers and realtorsAndra tillfället  Styrning. Examinationsform: Salstentamen
21/12 2021 kl 09.15-14.15. Anmälan görs i Ladok. Anmälningsperiod: 21/10 - 6/11 2021
2021-04-30

Lokaler  
Id Namn Våning Hus Antal platser
Canvas Canvas 0   0
Zoom Zoom 0   0

Kurser  
Id Kursnamn
ADT600-20202-P1713- Additive Manufacturing
AFA100-20211-P9487- Anatomy and Physiology
AGH100-20202-P3621- Algebra and Geometry for Technicians
ALT100-20182-P4011- Algebra and Trigonometry
ARA100-20211-P1257- Labour Law I
ARA100-20211-PAH14- Labour Law I
ARA100-20211-PAO12- Labour Law I
ARA102-20211-15144- Company Law
ARA102-20211-P1256- Company Law
BYO200-20211-P3490- Engineering Surveying and Organization
CAD200-20211-E3011- CAD/CAE
CAD200-20211-PD129- CAD/CAE
CAD200-20211-X3011- CAD/CAE
CFB300-20211-E1550- Corporate Finance
CFB300-20211-L1591- Corporate Finance
CFB300-20211-P2228- Corporate Finance
EAR200-20202-P3645- Management Accounting and Financial Accounting
EKN100-20202-L1296- Management Accounting
EMT200-20211-P3473- Measurement Techniques in Power systems
EOC500-20202-P3139-Andra tillfället Electrical Machines and Convertors
EOC500-20202-P3139-Första tillfället Electrical Machines and Convertors
ERC500-20211-L1298- Financial Accounting II
ERC500-20211-P1060- Financial Accounting II
ESA106-20202-L1291- Management Accounting
ESA106-20202-P8124- Management Accounting
ETK201-20211-P3651- Electric Power Systems Technology I
FDB300-20211-P3142- Multidimensional calculus
FDB300-20211-P3555- Multidimensional calculus
FHF400-20211-E1553- Real Estate Finance
FHF400-20211-P2209- Real Estate Finance
FIE100-20211-E1554- Financial Economics
FIE100-20211-L1587- Financial Economics
FIE100-20211-P1803- Financial Economics
FÖM100-20202-P2288-Andra tillfället Business administration för brokers and realtors
FÖM100-20202-P2288-Första tillfället Business administration för brokers and realtors
GLR100-20202-L1289- Accounting, Basic Level
GLR100-20202-P2074- Accounting, Basic Level
GMT200-20211-P3783- Basic Land Surveying
GPP100-20211-P3865- Introduction to programming with Python and IoT
GST100-20211-P3888- Basic Control Systems
HFB300-20201-PD161- Strength of Materials, II
HUV200-20211-P3699- Sustainable developement
HUV200-20211-P3728- Sustainable developement
IEK100-20201-P3145-Tredje tillfället (sista) Industrial Engineering and Quality Management
IFS200-20211-L1288- Investment and Finance Management
IFS200-20211-P1385- Investment and Finance Management
INE102-20211-P3669- Industrial Engineering
LPO401-20202-P2032- Practice, lead and develop professional nursing
MAG210-20211-P5540- Mathematics for middle years teachers (grades 4-6): Part I
MAU200-20211-P3579- Market developement
MEA150-20191-PD179- Mechanics
MEL200-20211-P3517- Machine element II
MEL200-20211-P3560- Machine element II
MSA170-20211-P3265- Mathematical Statistics
MSA170-20211-P3729- Mathematical Statistics
NTF101-20211-P5307- Science and technology in preschool
OGL202-20202-P3381- Operating Systems with GNU/Linux
OPB200-20211-P3816- Object-oriented programming with C++
OVA100-20202-L1290- Organisation Theory and Theory of Science
OVA100-20202-P8120- Organisation Theory and Theory of Science
PDE200-20211-P3985- Practical Computer Communication with Power Engineering Applications
PTA102-20211-E3012- Manufacturing Processes
PTA102-20211-P3223- Manufacturing Processes
PTA102-20211-X3012- Manufacturing Processes
RBS600-20202-P1756-Första tillfället Robotic Systems
RLT200-20211-P3463- Feedback Control Engineering
RLT200-20211-P3730- Feedback Control Engineering
SAF100-20211-L1304Andra tillfället User Centred Systems Analysis
SAF100-20211-L1304Tredje tillfället (sista) User Centred Systems Analysis
SAJ201-20211-78430-Andra tillfället Social Legislation within psychiatric ill-health
SAJ201-20211-78430-Tredje tillfället (sista) Social Legislation within psychiatric ill-health
SGL201-20211-P5536- Swedish for Primary Education Teachers (grades 4-6): The Development of Reading and Writing
SMG100-20192-P7719-Andra tillfället Social work, human, society and life conditions
SMG100-20192-P7719-Tredje tillfället (sista) Social work, human, society and life conditions
SOG203-20192-P5056-Tredje tillfället (sista) Social studies, Primary Education School Years 4-6: History
SPA175-20211-PD136- Structured Programming with C
SPF610-20211-P1527- Statistical process control and Design of experiments
SPG100-20201-P7610-Andra tillfället Social Work Regarding People with Mental Ill-Health
SPG100-20201-P7610-Tredje tillfället (sista) Social Work Regarding People with Mental Ill-Health
SVM700-20211-E1542- Welding Metallurgy
SVM700-20211-P1831- Welding Metallurgy
SVM700-20211-X1542- Welding Metallurgy
TNV200-20211-P3505- Wireless Networks
TVB200-20211-E3015- Manufacturing II
TVB200-20211-P3554- Manufacturing II
TVB200-20211-P3559- Manufacturing II
TVB200-20211-X3015- Manufacturing II
VKA200-20211-P3583- Operation management and assessment

Program  
Id Programnamn
ELF1-60-H18- Elkraft, påbyggnad till filosofie kanditatexamen, 60 hp
FRISTÅENDE KURSER-H20- FRISTÅENDE KURSER H20
FRISTÅENDE KURSER-V21- FRISTÅENDE KURSER V21
KURS SOM UPPHÖR- Kursen avvecklas
LAGRA-H19- Education Programme: Primary Education Teachers - School Years 4-6, Work Integrated Education Learning, 240,00hp
LAGRA-H20- Education Programme: Primary Education Teachers - School Years 4-6, Work Integrated Education Learning, 240,00hp
SGENO-H18- Bachelor of Science Programme in Business and Economics, 180,00hp
SGENO-H19- Bachelor of Science Programme in Business and Economics, 180,00hp
SGENO-H20- Bachelor of Science Programme in Business and Economics, 180,00hp
SGENO1-H17- Bachelor of Science Programme in Business and Economics, 180,00hp
SGENO1-H18- Bachelor of Science Programme in Business and Economics, 180,00hp
SGENO1-H19- Bachelor of Science Programme in Business and Economics, 180,00hp
SGENO1-H20- Bachelor of Science Programme in Business and Economics, 180,00hp
SGMEF-H18- Broker economists program, Real Estate and Finance, 180,00hp
SGMEF-H19- Broker economists program, Real Estate and Finance, 180,00hp
SGMEF-H20- Broker economists program, Real Estate and Finance, 180,00hp
SGPAH-H19- Programme in Human Resources - Work life and Health, 180,00hp
SGPAO-H19- Programme in Human Resources - Work and Organisational Psychology, 180,00hp
SGSIS-H18- Systems development - IT and society, 180,00hp
SGSIS1-H17- Systems development - IT and society, 180,00hp
SGSIS1-H18- Systems development - IT and society, 180,00hp
TATIK-H19- Manufacturing Engineering, 120,00hp
TATIK-H20- Manufacturing Engineering, 120,00hp
TATIK1-H19- Manufacturing Engineering, 120,00hp
TATIK1-H20- Manufacturing Engineering, 120,00hp
TGDIP-H18- Computer Engineering - programming and network technology, 180,00hp
TGDIP-H19- Computer Engineering - programming and network technology, 180,00hp
TGDIP-H20- Computer Engineering - programming and network technology, 180,00hp
TGELF-H20- Electrical Engineering, Vehicle, 180,00hp
TGELK-H18- Electrical Engineering, Electric Power Technology, 180,00hp
TGELK-H19- Electrical Engineering, Electric Power Technology, 180,00hp
TGELK-H20- Electrical Engineering, Electric Power Technology, 180,00hp
TGELK1-H18- Electrical Engineering, Electric Power Technology, 180,00hp
TGELK1-H19- Electrical Engineering, Electric Power Technology, 180,00hp
TGHTE-H20- Higher Education Technician, Electric Power Technology, 120,00hp
TGIEK-H18- Industrial Engineering and Management, 180,00hp
TGIEK1-H18- Industrial Engineering and Management, 180,00hp
TGIEK2-H18- Industrial Engineering and Management, 180,00hp
TGIEV-H19- Industrial Engineering and Management - Operations Development, 180,00hp
TGIEV-H20- Industrial Engineering and Management - Operations Development, 180,00hp
TGIEV1-H19- Industrial Engineering and Management - Operations Development, 180,00hp
TGLIN-H19- Surveying Engineering, 180,00hp
TGLIN-H20- Surveying Engineering, 180,00hp
TGMIP-H18- Mechanical Engineering, 180,00hp
TGMIP1-H18- Mechanical Engineering, 180,00hp
TGMPU-H18- Mechanical Engineering, 180,00hp
TGMPU1-H18- Mechanical Engineering, 180,00hp
TGMTD-H19- Mechanical Engineering, 180,00hp
TGMTD-H20- Mechanical Engineering, 180,00hp
TGMTD1-H19- Mechanical Engineering, 180,00hp
TGMTK-H19- Mechanical Engineering, 180,00hp
TGMTK-H20- Mechanical Engineering, 180,00hp
TGMTK1-H19- Mechanical Engineering, 180,00hp
TGNIT-H19- Network Technology and IT-security, 120,00hp
TGNIT-H20- Network Technology and IT-security, 120,00hp
VGSSK-V18- Nursing Programme, 180,00hp
VGSSK-V21- Nursing Programme, 180,00hp

Ny sökning | Hämta iCal fil | Grafiskt format | Schema med Ladokkoder